Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad i Undeb Bangor i lywio gwaith eich Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well ar gyfer myfyrwyr, gallwch gyflwyno eich syniad trwy ddefnyddio'r ffurflen isod. Caiff y syniadau eu trafod yng nghyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor sy'n penderfynu p'un ai i'w mabwysiadu a'u gwneud yn Bolisi Undeb Bangor.

Enw: 

Cyfeiriad e-bost Prifysgol: 

Teitl y Syniad: 

Beth wyt ti eisiau?: 

Pam?: 

 

Dyma ragor o wybodaeth am y broses o gyflwyno syniad - cliciwch yma

Rhagor o wybodaeth am Gyngor Undeb Bangor - Cliciwch yma

Pwy sy'n eistedd ar Gyngor Undeb Bangor? - cliciwch yma

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan anfonwch e-bost at conor.savage@undebbangor.com