Mae Lles mewn Chwaraeon yn ymgyrch i fyfyrwyr sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr a’i chefnogi gan Undeb Bangor. Ei nod yw rhoi gwasanaethau cefnogi a chyfeirio i gyd-fyfyrwyr, codi ymwybyddiaeth am Les mewn chwaraeon a sicrhau bod ein clybiau yn fwy cynhwysol ac agored. Gweithredir trefn cardiau addewid er mwyn i glybiau’r UA wneud adduned agored yn dangos ymrwymiad gweledol i'r ymgyrch ac yn mynegi amcanion clir i’r gymuned myfyrwyr.

Mae 3 elfen i Les mewn Chwaraeon:

Iechyd Meddwl

Iechyd Rhywiol

Byw’n Iach

Er mwyn cwblhau'r rhaglen Lles mewn Chwaraeon, rydym yn gofyn i arweinwyr myfyrwyr o bob un o'n clybiau ymrwymo i weithio drwy bob un o'r elfennau hyn dros y flwyddyn academaidd.

Yn yr elfen Iechyd Meddwl, ein nod yw cefnogi arweinwyr myfyrwyr i adnabod yn gynnar unrhyw arwydd bod eu cyd-chwaraewyr yn dioddef o drafferthion iechyd meddwl. Bydd angen i 2 aelod o bob clwb gwblhau modiwl iechyd meddwl. Mae’n cynnwys 3 phwnc, sef pryder, anhwylderau bwyta ac iselder.

Wrth i ni ddatblygu'r ymgyrch hon, rydym yn gobeithio gallu darparu cwrs Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 3 awr i gefnogi myfyrwyr i ymdopi’n well â'r materion hyn.

Bydd y 2 elfen arall (iechyd rhywiol a byw'n iach) yn dibynnu mwy ar ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol, gyda gwybodaeth sy'n canolbwyntio ar sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cyfeirio at y mannau cywir. Bydd yr ymgyrch Byw'n Iach yn canolbwyntio ar fwyta'n iach ar gyllideb a hefyd ar ffordd o fyw egnïol tu allan i’r gampfa. Bydd yr ymgyrch iechyd rhywiol hefyd yn cynnwys Wythnos Iechyd ac Arweiniad Rhywiol.

Byddwn yn ychwanegu mwy o wybodaeth dros yr wythnosau nesaf. Rhagor o wybodaeth cyn hir!