Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs 2019

Mae'r Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs yn ôl!

Fel Cynrychiolydd Cwrs, dyma eich cyfle i chi gael eich cydnabod am eich gwaith gyda Staff, Myfyrwyr a'r Undeb Myfyrwyr. Mae hefyd yn gyfle i chi gydnabod Cynrychiolwyr Cwrs eraill am y gwaith arbennig maen't wedi gwneud

Eleni, gennym pedwar categori

Gwobr Dewis Myfyrwyr - Rhestr Fer

Ben Exton Gwyddorau Naturiol
Claire Hodgkinson Addysg a Datblygiad Dynol
Daisy Sherratt Gwyddorau Naturiol
Dan Lambley Gwyddorau Eigion
Katie Richards Gwyddorau Naturiol
Katie Tew Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
Lisa Sparkes Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

 

Ennillydd y Wobr eleni oedd Lisa Sparkes.

Gwobr Dewis Staff - Rhestr Fer

Ben Exton Gwyddorau Naturiol
Ceinwen Jones Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Dinah Jennings

Addysg a Datblygiad Dynol
Liam Matthews Seicoleg
Lisa Sparkes Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Simon Gates Busnes
Yuqiao Cai Addysg a Datblygiad Dynol

 

Ennillydd y Wobr eleni oedd Simon Gates

Gwobr Arloesi Ede & Ravenscroft (£1000) - Rhestr Fer

Ben Exton Gwyddorau Naturiol
Katie Tew Ieithoedd, Llenyddiaethau a Ieithyddiaeth
Simon Gates  Busnes

 

Ennillydd y Wobr Eleni oedd Ben Exton

Gwobr yr IL Addysg - Rhestr Fer - Wedi ei ddewis gan yr IL Addysg

Ben Exton Gwyddorau Naturiol
Dave Ellis Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Esther Shobowale Ysgol y Gyfraith
Jennifer Kerins Gwyddorau Iechyd
Katie Tew Ieithoedd, Llenyddiaethau a Ieithyddiaeth
Nebu George Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Simon Gates Busnes

 

Ennillydd y Wobr Eleni oedd Katie Tew

Llongyfarchiadau i'r ennillwyr i gyd, a diolch i pob Cynrychiolwr Cwrs am ei waith caled trwy'r flwyddyn!