Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs 2019

Rydym wedi creu rhestr fer i wobrau Cynrychiolwyr Cwrs. Gallwch weld y rhestr fer i’r holl wobrau isod. Cyhoeddir enwau'r enillwyr mewn seremoni wobrwyo ar y cyd â'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, ddydd Gwener, 03 Mai 2019.

Gwobr Dewis y Myfyrwyr - Cyfnod enwebu wedi cau

Gwobr Dewis Staff - Cyfnod enwebu wedi cau

Gwobr Arloesi Ede & Ravenscroft (£1000) - Cyfnod enwebu wedi cau

Gwobr yr Is-lywydd

Gweld Meini Prawf y Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs

Ydych chi'n gynrychiolydd cwrs a hoffai fod yn bresennol?  Anfonwch ateb yma (yn agor cyn hir) i gofrestru i ddod i'r digwyddiad.