Cynhaliwyd y 6ed seremoni GDDAM flynyddol ddydd Gwener 20ain o Ebrill; noson i ddathlu safon uchel o addysgu a chymorth ym Mhrifysgol Bangor. Mae enwebiadau wedi mwy na dyblu ers llynedd sy'n dangos bod mwy a mwy o fyfyrwyr yn cydnabod pwysigrwydd ansawdd dysgu yn eu haddysg.

O'r 900 o enwebiadau, rydym wedi gweld bob math o staff wedi eu henwebu am eu gwaith caled yn y Brifysgol dros y 12 categori.

 

Dywedodd Helen Marchant, IL Addysg a Lles yr Undeb ac un o drefnwyr y noson 'Mae bod yn rhan o’r Gwobrau yma yn brofiad gwych. Mae'r gwobrau yn dathlu'r bartneriaeth rhwng staff a myfyrwyr, dylai fod yn rhywbeth y dylai pob Prifysgol ymdrechu i greu'.

 

Mae'n bleser cael cyhoeddi’r 12 enillwyr yn y categorïau canlynol;

 

 

Gwobr Addysg Cyfrwng Cymraeg

 

Awel Vaughan-Evans

 

Gwobr Cefnogaeth Fugeiliol Eithriadol

Caroline Bowman

 

Goruchwyliwr Traethawd Hir / Thesis y Flwyddyn

 

Lucy Huskinson

 

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbenning

 

Karen Pollock

 

Gwobr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr

 

Mandy Angharad

 

Gwobr Ryngwladol

Alan Edwards

 

Athrowes Newydd y Flwyddyn

Alyson Moyes

 

Athrowes Ôl-radd y Flwyddyn

Rebecca Jones

 

Gwobr Arwr heb ei gydnabod

Rebecca Jones

 

Athro'r Flwyddyn

Dylan Wyn Jones

 

Aelod o Staff Cefnogi’r Flwyddyn

Gwenda Blackmore

 

Ysgol y Flwyddyn

 

Ysgol y Gymraeg