Mae __________ yn defnyddio technegau dysgu nad yw darlithwyr eraill yn aml yn trafferthu i'w defnyddio. Mae ei dealltwriaeth o 'addysgu' yn hytrach na 'darlithio' yn rhagorol. Mae ei darlithiau a seminarau yn rhyngweithiol ac mae hi'n annog myfyrwyr i gymryd rhan. Maent yn aml yn llwyddo achos yn hytrach na chlywed gwybodaeth, mae __________ yn gwneud i fyfyrwyr weithio'n galed er mwyn gwella eu dealltwriaeth eu hunain o'r maes/pwnc. Mae'n cefnogi grwpiau astudio sy'n annog myfyrwyr i ddarllen yn ehangach a thrafod testunau cyn seminarau. Mae hyn yn gymorth am ei fod yn gwneud i fyfyrwyr ddefnyddio eu hamser yn ddoeth, a hynny’n aml pan fo oriau cyswllt yn brin. Mae hefyd yn annog seminarau dan arweiniad myfyrwyr yn nhrydedd flwyddyn y cwrs gradd __________.  Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i ymarfer siarad yn gyhoeddus - sgil trosglwyddadwy a ddefnyddir yn y gweithle.

***

Mae __________ yn arweinydd modiwl ac yn arweinydd traethawd hir ac, yn bersonol, ni allaf feddwl am unrhyw un sy'n gweddu'n well ar gyfer y wobr hon. Mae'n mynd i'r afael â phob agwedd o'i addysgu'n ddeheuig, yn fywiog ac yn deimladwy. Mae ei fodiwl, "_________" yn rhoi'r cyfle i ni fyfyrwyr reoli ein dysgu ein hunain, ac wedi'r cyfan, onid dyna ddylem ni fod yn ei wneud? Mae'n dysgu cymaint gennym ag yr ydym ni ganddo yntau, ac o dan ei gyfarwyddyd rwyf o'r diwedd wedi canfod mor gyffrous y gall addysg fod, ac y dylai fod.

***

Darlithydd rhyfeddol, sy'n llwyddo i wneud popeth yn ddiddorol ac yn ddoniol. Mae'r adborth o'i haseiniadau bob amser yn graff ac o gymorth. Mae'n rhoi cymaint o'i hamser i helpu myfyrwyr (gan gynnwys fi fy hun) i ddeall pwnc anodd. Mae bob adeg â'r amser i gael sgwrs un-i-un os oes gennych broblem, boed hynny ynghlwm â'r modiwl ai peidio. Mae'n defnyddio myfyrwyr yn ei henghreifftiau ac yn gwneud darlithiau'n rhyngweithiol sy’n beth anodd pan fo 250 o fyfyrwyr yno. Ac mae'r myfyrwyr sy'n gwirfoddoli i helpu yn aml yn cael siocled :)