Cynhaliwyd y 6ed seremoni GDDAM flynyddol ddydd Gwener 28ain o Ebrill; noson i ddathlu safon uchel o addysgu a chymorth ym Mhrifysgol Bangor. Mae enwebiadau wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, sy'n dangos bod mwy a mwy o fyfyrwyr yn cydnabod pwysigrwydd ansawdd dysgu yn eu haddysg.

O'r 900 o enwebiadau, rydym wedi gweld bob math o staff wedi eu henwebu am eu gwaith caled yn y Brifysgol dros y 13 categori.

Dywedodd Helen Marchant, IL Addysg a Lles yr Undeb ac un o drefnwyr y noson 'Mae bod yn rhan o’r Gwobrau yma yn brofiad gwych. Mae'r gwobrau yn dathlu'r bartneriaeth rhwng staff a myfyrwyr, dylai fod yn rhywbeth y dylai pob Prifysgol ymdrechu i greu'.

Mae'n bleser cael cyhoeddi’r 14 enillwyr yn y categorïau canlynol;

Gwobr Addysg Cyfrwng Cymraeg

 

Nia Griffiths

Ysgol Seicoleg

Gwobr Cefnogaeth Fugeilio Eithriadol

Lucy Huskinson

Ysgol Athroniaeth a Chrefydd

Goruchwylydd Traethawd Hir/Thesis y Flwyddyn 

Peter Shapely

Ysgol Hanes a Archaeoleg

Gwobr Agored

Thomas Caspari

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Gwobr Arloesi Myfyrwyr

Andrew Davies

Ysgol Gwyddorau Eigion

Gwobr Ryngwladol

Ali Khan

Canolfan Addysg Rhyngwladol

Athro Newydd y Flwyddyn

Rebecca Sharp

Ysgol Seicoleg

Athro Ôl-radd y Flwyddyn

Joshua Andrews

Ysgol Athroniaeth a Chrefydd

Gwobr Adran am Wasanaeth i Fyfyrwyr

Fiona Zinovieff

Canolfan Dyslecsia Miles

Gwobr Arwr heb ei gydnabod

Paul Maclean

Gwasanaethau Eiddo a Champws

Athro'r Flwyddyn

Graham Bird

Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Aelod o Staff Cefnogi / Tim Cefnogi'r Flwyddyn

 

School of Electronics Engineering and Computer Science Admin Team
Tîm Gweinyddol Ysgol Peirianneg Electronig a Cyfrifiadureg

 

Aelod o Staff Cefnogi / Tim Cefnogi'r Flwyddyn Iwan Davies Ysgol Cymraeg

Ysgol y Flwyddyn

Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth