Cafodd y GDDAM ei gynnal ar-lein eleni! Mae'r GDDAM yn gyfle i ni fel Undeb Myfyrwyr ddangos gwerthfawrogiad ni a'n fyfyrwyr am holl waith caled mae'r staff yn chyflawni i sicrhau bod profiad myfyrwyr y gorau gellir fod!

 

Dyma enillwyr y GDDAM eleni! 

Dyma'r Rhestrau Byr ar gyfer y Wobrau:

Athro/Athrawes y Flwyddyn:

 • Alyson Moyes - Ysgol Gwyddorau Meddygol
 • Aynul Islam - Coleg Tsieina Bangor
 • Dei Huws - Ysgol Gwyddorau Eigion
 • Guillaume Thierry - Ysgol Seicoleg
 • Ian McCarthy - Ysgol Gwyddorau Eigion
 • Jaci Huws - Ysgol Gwyddorau Iechyd
 • Paul Cross - Ysgol Gwyddorau Naturiol
 • Rachel Hallett - Ysgol Gwyddorau Meddygol
 • Teresa Crew - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
 • Joanna Smith - Ysgol Gwyddorau Naturiol

Athro/Athrawes Newydd y Flwyddyn

 • Craig Robertson - Ysgol Gwyddorau Eigion
 • Gwyndaf Roberts - Ysgol Gwyddorau Meddygol
 • Jonathan Flynn - Ysgol Gwyddorau Iechyd
 • Rebecca Thomas - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Athro/Athrawes Ôl-Radd Y Flwyddyn

 • Adel Heenan - Ysgol Gwyddorau Eigion
 • Ceridwen Evans -  Ysgol Seicoleg
 • Ian McCarthy - Ysgol Gwyddorau Eigion
 • Martina Codice - Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

Gwobr Addysg Cyfrwng Cymraeg

 • Gareth Evans-Jones - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
 • Angharad Price -  Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
 • Hayley Roberts - Ysgol y Gyfraith
 • Rhian Tomos - Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Goruchwyliwr Traethawd Hir y Flwyddyn

 • Anne-Marie Smith - Ysgol Addysg a Ddatblygiad Dynol
 • Audrey Thorstad - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
 • Bethan Loftus -  Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
 • Joshua Andrews - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
 • Lucy Huskinson - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
 • Nat Fenner - Ysgol gwyddorau Naturiol
 • Paloma Mari-Beffa - Ysgol Seicoleg
 • Simon Viktor - Ysgol Seicoleg
 • Teresa Crew - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Aelod/Tîm Staff Academaidd Cefnogi'r Flwyddyn

 • Jenny Byast - Ysgol Gwyddorau Meddygol
 • Mairwen Owen - Gwasanaethau Llyfrgell ac Archifdy
 • Stefanie Krafft -  Ysgol Gwyddorau Eigion

Aelod/Tîm Staff Di-Academaidd Cefnogi'r Flwyddyn

 • Marcel Clusa - Canolfan Addysg Rhyngwladol
 • Fiona Zinovieff - Gwasanaethau Anableddau
 • Gwenda Blackmore - Gwasanaethau Myfyrwyr

Gwobr am Gefnogaeth Fugeiliol Eithriadol

 • Alyson Moyes - Ysgol Gwyddorau Meddygol
 • Karin Koehler - Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
 • Laura Grange - Ysgol Gwyddorau Eigion
 • Nia Griffith - Ysgol Seicoleg
 • Richard Binney - Ysgol Seicoleg
 • Sarah Pogoda - Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
 • Thandi Gilder - Ysgol Seicoleg

Gwobr Ymgysylltu â Myfyrwyr

 • Alyson Moyes - Ysgol Gwyddorau Meddygol
 • Nia Young - Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
 • Andrew Lewis - Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau
 • Sarah Zylinski - Ysgol Gwyddorau Eigion

Gwobr Rhyngwladol

 • Marcel Clusa - Canolfan Addysg Rhyngwladol
 • Noor Al-Zubaidi - Canolfan Addysg Rhyngwladol
 • Alan Edwards - Ysgol y Gyfraith

Gwobr Arwr heb ei gydnabod

 • David Coyle - Ysgol Gwyddorau Iechyd
 • Helen Munro - Gwasanaethau Myfyrwyr
 • Iwan Jones - Gwasanaethau Campws ac Eiddo
 • Judith Roberts - Ysgol Seicoleg
 • Karen Mai Jones - Canolfan Addysg Rhyngwladol
 • Merf Williams - Ysgol Gwyddorau Meddygol
 • Nia Williams - Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol