CYFLWYNWCH EICH ENWEBIADAU YMA!

Mae'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn eu hôl! Yn dilyn llwyddiant y gwobrau llynedd, bydd Undeb y Myfyrwyr ynghyd â'r Brifysgol yn cynnal Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2019-20 ar ddydd Gwener 1af Mai

Bydd y cyfnod enwebu yn dod i ben am hanner nos ar y 29ain o Chwefror 2020! Enwebwch yma!

Yn ogystal â'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, byddwn hefyd yn cynnal Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs fel rhan o noson wobrwyo ar y cyd. 

Dyma'r Categorïau ar gyfer y Gwobrau Dysgu Dan Arweiniant Fyfyrwyr: (gellir darllen meini prawf pob gwobr yma)

Athro/Athrawes y Flwyddyn

Athro/Athrawes Newydd y Flwyddyn

Athro/Athrawes Ôl-Radd Y Flwyddyn

Gwobr Addysg Cyfrwng Cymraeg

Goruchwyliwr Traethawd Hir y Flwyddyn

Aelod/Tîm Staff Academaidd Cefnogi'r Flwyddyn

Gwobr am Gefnogaeth Fugeiliol Eithriadol

Gwobr Ymgysylltu â Myfyrwyr

Gwobr Rhyngwladol

Aelod/Tîm Staff Di-Academaidd Cefnogi'r Flwyddyn

Gwobr Arwr heb ei gydnabod

Ysgol y Flwyddyn