Mae'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn eu hôl! Yn dilyn llwyddiant y gwobrau llynedd, bydd Undeb y Myfyrwyr ynghyd â'r Brifysgol yn cynnal Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2018-19 ar ddydd Gwener 3 Mai. Cadwch lygad am unrhyw aelod staff sy'n haeddu gwobr!

Bydd enwebiadau'n agor ddydd Mercher 5 Rhagfyr 2018 ac yn cau am hanner nos ar 28 Chwefror 2019

Yn ogystal â'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, byddwn hefyd yn cynnal Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs fel rhan o noson wobrwyo ar y cyd. Os ydych am enwebu Cynrychiolwyr Cwrs am y gwaith anhygoel maent wedi eu  gwneud eleni cliciwch yma. Bydd y cyfnod enwebiadau'n agor ar 7 Ionawr.

 

Y categorïau ar gyfer y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yw:

Ysgol y Flwyddyn

Athro / Athrawes y Flwyddyn

Athro / Athrawes Newydd y Flwyddyn

Athro / Athrawes Ôl-radd y Flwyddyn

Gwobr Addysg Cyfrwng-Cymraeg

Goruchwyliwr Traethawd Hir / Thesis y Flwyddyn

Aelod Staff Cefnogi / Tîm y Flwyddyn

Gwobr Cefnogaeth Fugeiliol Eithriadol

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig

Gwobr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr

Gwobr Ryngwladol

Gwobr Adran Gwasanaeth i Fyfyrwyr

Gwobr Arwr heb ei Gydnabod