Mae'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn eu hôl! Yn dilyn llwyddiant gwobrau'r flynedd ddiwethaf, bydd Undeb y Myfyrwyr ynghyd â'r Brifysgol yn cynnal Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2017-18 ar Ddydd Gwener 20 Ebrill. I enwebu, plis cliciwch yma.

Ynghyd â'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr byddwn hefyd yn cynnal Gwobrau'r Cynrychiolwyr Cwrs fel rhan o noson wobrwyo ar y cyd. Os hoffech enwebu Cynrychiolwyr Cwrs am y gwaith rhagorol maent wedi'i wneud eleni Cliciwch Yma. Mae'r cyfnod enwebu’n agor ar 7 Chwefror.

Y categoriau yw:

 

Ysgol yr Flwyddyn

Athro'r Flwyddyn

Athro Newydd y Flwyddyn

Athro Ôl-radd y Flwyddyn

Gwobr Cefnogaeth Fugeiliol Eithriadol

Gwobr am Hyrwyddo Addysg Cyfrwng-Cymraeg

Gwobr Ryngwladol

Goruchwylydd Traethawd Hir/Thesis y Flwyddyn

Gwobr Adran am Wasanaeth i Fyfyrwyr

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig

Gwobr Adran - Gwasanaeth i Fyfyrwyr

Aelod o Staff/Tîm Cefnogi’r Flwyddyn

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig

Gwobr Arwr heb ei gydnabod

 

Bydd enwebiadau yn cau am hanner nos ar Chwefror 28, 2018.