Sut i lunio maniffesto

Nid oes angen chwysu chwartiau dros ysgrifennu maniffesto etholiad. Yn sylfaenol, dylai eich maniffesto ddatgan eich cynlluniau ynglyn â’r hyn y byddech yn ei wneud yn eich cyfnod yn y swydd, a pha newidiadau fyddech chi'n eu cyflwyno. 

Nid yw'n esgus i ymosod ar eich gwrthwynebwyr, na gwneud addewidion gwag. Cymerwch amser cyn ysgrifennu i feddwl am yr hyn rydych yn credu y gallech ei gyflawni a’r hyn fyddai'r pleidleiswyr yn ymateb iddo. 

Awgrymiadau ar sut i lunio eich maniffesto (gweler rhai maniffestos blaenorol trwy’r cysylltiadau isod):

Mae dyddiadau a therfynau amser pwysig i'w gweld yma

  • Byddwch yn gryno a defnyddiwch iaith glir. Osgowch eiriau hir, cymhleth - ni fyddwch yn ennill gwobrau am fod yn glyfar ac efallai y byddwch yn dieithrio pleidleiswyr pwysig.
  • Meddyliwch yn ofalus am y cynllun a chofiwch bydd y maniffesto gorffenedig yn ymddangos yn ddwyieithog. Ceisiwch ei ddylunio i fod yn ddwyieithog o'r cychwyn.
  • Amlinellwch eich nodau dros eich cyfnod yn y swydd a sicrhewch eu bod yn realistig ac yn gyraeddadwy.
  • Mae eich maniffesto amdanoch chi, nid am eich gwrthwynebwyr. Dylech osgoi difrïo ac amharchu pobl eraill am ei fod yn amhroffesiynol ac yn y pendraw gallai arwain at achos enllib!
  • Byddwch yn berthnasol. Meddyliwch am yr hyn sydd ei angen ar gyfer y swydd a chanolbwyntiwch ar hynny. Bydd enghreifftiau ohonoch yn dangos arweinyddiaeth, dycnwch a sensitifrwydd yn awgrymu i'r pleidleiswyr eich bod yn addas i’r swydd.

Cadwch at y terfyn geiriau (350 o eiriau). Dyna’r rheolau, ac, wedi'r cyfan, bydd y pleidleiswyr yn awyddus i ddarllen yr hyn sydd gennych i'w ddweud. Meddyliwch yn ofalus am sut i gyfleu eich prif bwyntiau.

Byddwch yn greadigol ac yn barod i ysbrydoli. Serch hynny, mae yna reolau felly gwnewch yn siwr nad ydych yn mynd yn rhy bell. 

Gallwch hefyd gyflwyno testun (dim mwy na 350 gair) ar gyfer unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd yr hoffech ei ddefnyddio ar ffurf taflenni, posteri ac ati.

Gallwch weld enghreifftiau o faniffestos a phosteri blaenorol yma.

Dyddiad cau Maniffestos – Rhaid eu cyflwyno i elections@undebbangor.com erbyn 17:00 ddydd Iau 13eg Chwefror.

Dyddiad Cau Cyflwyno holl destun deunydd hyrwyddo, er enghraifft testun taflenni, posteri ac ati (dim mwy na 350 o eiriau) - Rhaid ei gyflwyno i elections@undebbangor.com erbyn 17:00 ddydd Iau 13eg Chwefror.