• Cyfle i siarad â myfyrwyr eraill, datblygu'ch syniadau a gwneud bywydau myfyrwyr yn well
 • Cyfle i roi rhywbeth yn ôl i'ch Undeb Myfyrwyr
 • Cael profiad gwerthfawr o gynllunio projectau, o gael y syniad cychwynnol i'w cwblhau.
 • Cael cipolwg gwych ar weithio'n agos fel tîm tuag at yr un nod
 • Defnyddio a defnyddio ystod eang o sgiliau
 • Cyfle i wella'ch CV fel eich bod yn sefyll allan i gyflogwyr y dyfodol
 • Cyfle unwaith mewn oes i gael swydd sy'n amlweddog lle'r ydych yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr yn ogystal â staff ar lefel uchel yn y Brifysgol ar brojectau a chynlluniau newydd i greu newid gwirioneddol.
 • Cwrdd â phobl newydd a chael hwyl.
 • Rôl gyflogedig.
 • Gweithio gyda myfyrwyr brwd eraill.
 • Cyfle i wneud swydd yn un eich hun.
 • Cyfle i wneud newidiadau positif ar gyfer myfyrwyr a gadel eich hoel.
 • Os ydych chi'n llwyddiannus, cewch fod ym Mangor dros yr haf ac mae'n hyfryd pan mae'r haul yn tywynnu bob amser :)