• Sicrhau Newid
  • Sicrhau bod Undeb y Myfyrwyr yn berthnasol i chi
  • Sicrhau bod eich syniadau chi'n cael eu cynrychioli
  • Cyd-ymwneud â'ch cymuned fyfyrwyr
  • Dylanwadu ar y gefnogaeth i gyfleoedd myfyrwyr
  • Gwneud yn siwr bod eich profiad fel myfyriwr gystal ag y gall fod
  • Sicrhau bod eich safbwyntiau'n cael eu cynrychioli i'r Brifysgol
  • Mae'n gyflym ac yn hawdd