Alla i fod yn swyddog Sabothol er fy mod yn fy ail flwyddyn?

Gallwch, mae’n bosib cymryd blwyddyn (neu ddau ) allan o'ch astudiaethau yma ym Mangor a gweithio fel Swyddog Sabothol cyn dychwelyd at eich astudiaethau. 

 

Rwy'n fyfyriwr rhyngwladol, gallaf gael fy enwebu ar gyfer unrhyw un o'r safleoedd hyn?

Mae croeso i unrhyw fyfyrwyr rhyngwladol ar gyfer unrhyw un o’r safleoedd, gall darganfod gwybodaeth ar sut i fynd drwy'r broses hon ar wefan yr Home Office. 

 

Roeddwn i dros 21 oed pan ddechreuais yn y Brifysgol, a wyf yn rhy hen i gael myn enwebu?

Rydym yn annog pob unigolyn i sefyll fel Swyddog Sabothol , Seneddwr ac Ymddiriedolwr sy'n Fyfyriwr , po fwyaf yr amrywiaeth, y gorau yw'r gynrychiolaeth y corff myfyrwyr ; felly na, nad ydych yn rhy hen!

 

Dwi’n awyddus rhedeg yn yr etholiad, ond dydw i ddim yn rhy siwr beth yw maniffesto.

Mae popeth sydd angen i chi ei wybod am yr Etholiad yn y ddogfen Canllawiau Etholiad ar y wefan. Rydym yn esbonio beth yw maniffesto ac os nad ydych yn dal i fod yn siwr mi ydan ni yn hapus i helpu unrhyw un gydag unrhyw beth i'w wneud â'r Etholiad (ar yr amod ei fod o fewn y canllawiau)

 

Dydw i ddim yn ddylunydd, bydd hyn yn fy rhoi o dan anfantais i gymharu â'r ymgeiswyr eraill?

Mae nifer o ymgeiswyr wedi defnyddio rhaglenni fel Word i ddylunio eu maniffestos felly peidiwch â phoeni. Cymerwch olwg ar y dyluniadau ar-lein! 

 

Yr wyf yn ateb gofynion y safle, ond nid oes gennyf brofiad, sut y bydd hyn yn effeithio arnaf i?

Nid oes angen unrhyw brofiad ar gyfer y rôl hon, rydym yn darparu hyfforddiant llawn i'r rhai sy'n cael eu hethol, cyfan a ofynnwn yw eich bod yn greadigol, yn llawn syniadau a brwdfrydig! 

 

Rwy'n rhiant ac yn poeni na fydd y safleoedd hyn yn cyd-fynd gyda fy mywyd.

Mae’r safleoedd ar agor i bawb, ac rydym yn ceisio cael oriau gweithio hyblyg pryd y gallwn, dewch i siarad â rhywun yn yr Undeb os oes angen mwy o wybodaeth am oriau gwaith hyblyg. 

 

Dwi hyn o bryd ar leoliad, gallaf dal i redeg?

Gallwch. Dewch i mewn i sgwrsio gyda ni am sut y gallwn helpu gydag gyfathrebu. 

 

Rwy'n astudio ar gampws Wrecsam, gallaf dal i redeg?

Gallwch! 

 

Rwy'n awyddus iawn i redeg am swydd yn yr Etholiad ond rwy'n poeni am ddyddiad cau aseiniad sydd gennyf o gwmpas amser yr ymgyrch.

Mae'r Brifysgol yn deall pa mor bwysig yw’r etholiadau ac os oes rhywun sydd â gwir angen am estyniad, gall y brifysgol rhoi estyniad. Y peth gorau i'w wneud yn yr amgylchiadau hyn yw siarad â'ch darlithydd a/neu diwtor personol. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, dewch i mewn i'r UM a gallwn eich helpu.

 

Mae rhywun periglor (person hyn o bryd yn dal y swydd) yn rhedeg, a oes pwynt i mi redeg?

Oes, mae yna bob amser bwynt. Mae etholiadau yno i gael eu herio ac nid oes unrhyw ffordd o wybod pwy fydd yn ennill oni bai eich bod yn ceisio! Cymerwch olwg ar Undebau Myfyrwyr eraill 'am fwy o wybodaeth ar etholiadau a swyddogion neu dewch i mewn a siarad â ni.