Digwyddiad

Diwrnod

Dyddiad

Amser

Dechrau'r cyfnod enwebu ar-lein

Dydd Llun

9fed Rhagfyr

09:00

Sesiwn galw heibio anffurfiol i gael holi cwestiynau a chael cymorth yn ysgrifennu maniffesto. (Undeb y Myfyrwyr, Pontio)

 

 

 

Diwedd y cyfnod enwebu ar-lein

Dydd Gwener

7fed Chwefror

17:00

Briffio'r Ymgeiswyr (Undeb Bangor, Pontio)

Dydd Llun

10fed Chwefror

18:00

Dyddiad Cau Maniffestos (uchafswm o 350 o eiriau) - Cyflwyno i elections@undebbangor.com

Dydd Iau

13eg Chwefror

17:00

Dyddiad Cau cyflwyno pob deunydd hyrwyddo, e.e. testun taflenni, posteri etc. (uchafswm o 350 o eiriau). Cyflwyno i elections@undebbangor.com

Dydd Iau

13eg Chwefror 

17:00

Cyfieithiadau'r holl gyhoeddusrwydd i'w dychwelyd i'r ymgeiswyr

Dydd Gwener

21ain Chwefror

 

Dyluniadau'r ymgeiswyr i'w dychwelyd i'r Undeb

Dydd Mawrth

25ain Chwefror

17:00

Deunydd Etholiadol i'w ddychwelyd i'r ymgeiswyr

Dydd Llun

 

2il Mawrth

09:00

Cyfnod Ymgyrchu'n Dechrau

Dydd Llun

2il Mawrth

09:00

Sesiwn Holi'r Ymgeiswyr (PL2, Pontio, Digwyddiad â thiced)

Dydd Mawrth

10fed Mawrth

18:00

Dechrau’r Bleidlais Ar-lein
 

Dydd Mercher

11fed Mawrth

00:00

Pleidleisio’n Cau Ar-lein

Dydd Gwener

13eg Mawrth

12:00

Cyfri'r Pleidleisiau

Dydd Gwener

13eg Mawrth

14:30

Cyhoeddi Canlyniadau'r Etholiadau (Undeb Bangor)

Dydd Gwener

13eg Mawrth

16:00