Yr ETHOLIADAU MAWR yw eich cyfle chi i benderfynu ar arweinyddiaeth Undeb Bangor - Eich Undeb Myfyrwyr Chi - i'r dyfodol.

Ar y dudalen hon gallwch enwebu eich hun am safle rhwng 11 Rhagfyr a 26 Ionawr a phan ddaw'r amser, pleidleisio i benderfynu pa fyfyrwyr fydd yn rhedeg yr Undeb ar eich rhan flwyddyn nesaf. Gellwch weld amserlen lawn yr etholiadau, gyda'r dyddiadau a dyddiadau cau, yma

Os ydych yn dymuno Sicrhau Newid a gweithio tuag at wella bywyd myfyrwyr Prifysgol Bangor dylech gael golwg ar yr holl wybodaeth. Hefyd dylech fwrw golwg dros yr adrannau 'Rhesymau dros Sefyll' a 'Rhesymau dros Bleidleisio'.

Cliciwch ar y cysylltiadau ar y dde i weld yr holl wybodaeth y byddwch ei hangen!

Etholiadau'r Swyddogion Sabothol 2019 | Sabbatical Officer Elections 2019

Elections for the 2018-19 Undeb Bangor Sabbatical Officer positions

5 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau'n cau am 17:00 ar 01 Chwefror 2019

Mae'r etholiadau yn agor am 00:00 ar 06 Mawrth 2019

Rhestr Swyddi
Darllenwch fwy am y swyddi sydd ar gael yn yr etholiad a disgrifiad o gynnwys pob swydd.