Yr Etholiadau Sabb yw eich cyfle chi i benderfynu ar arweinyddiaeth Undeb Bangor - Eich Undeb Myfyrwyr Chi - i'r dyfodol.

Ar y dudalen hon gallwch enwebu eich hun am safle rhwng 11 Rhagfyr a 26 Ionawr a phan ddaw'r amser, pleidleisio i benderfynu pa fyfyrwyr fydd yn rhedeg yr Undeb ar eich rhan flwyddyn nesaf. Gellwch weld amserlen lawn yr etholiadau, gyda'r dyddiadau a dyddiadau cau, yma

Os ydych yn dymuno Sicrhau Newid a gweithio tuag at wella bywyd myfyrwyr Prifysgol Bangor dylech gael golwg ar yr holl wybodaeth. Hefyd dylech fwrw golwg dros yr adrannau 'Rhesymau dros Sefyll' a 'Rhesymau dros Bleidleisio'.

Cliciwch ar y cysylltiadau isod i weld yr holl wybodaeth y byddwch ei hangen!

Amserlen yr Etholiadau

Rôl Swyddogion Sabothol

Ysgrifennu eich Maniffesto

Pecyn Gwybodaeth ar gyfer Ymgyrchwyr

Canllawiau a Rheolau'r Etholiad

Etholiadau'r Swyddogion Sabothol 2020 | Sabbatical Officer Elections 2020

Elections for the 2019-20 Undeb Bangor Sabbatical Officer positions Etholiadau ar gyfer swyddi'r Swyddogion Sabothol Undeb Bangor 2019-20

5 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau'n cau am 17:00 ar Dydd Gwener, 7 Chwefror 2020

Mae'r etholiadau yn agor am 20:00 ar Dydd Mawrth, 10 Mawrth 2020

Rhestr Swyddi
Darllenwch fwy am y swyddi sydd ar gael yn yr etholiad a disgrifiad o gynnwys pob swydd.