11 ymgeiswyr. 2 wythnos o ymgyrchu. 3 diwrnod o bleidleisio. Dim ond 5 enillydd.

Gyda’r pleidleisiau wedi eu cyfri gallwn ni gyhoeddi bod y myfyrwyr yma wedi ei etholi i’r safleoedd canlynol.

Llywydd UMCB: Gethin Morgan (Canlyniadau Llawn)

Llywydd: Ruth Plant (Canlyniadau Llawn)

Is Lywydd Addysg: Mark Barrow (Canlyniadau Llawn)

Is Lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli: Muhammad Firdaus (Canlyniadau Llawn)

Is Lywydd Chwaraeon: Louise Fell (Canlyniadau Llawn)