President By-Election 2020

By-Election for the 2020-21 Undeb Bangor President

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau'n cau am 12:00 ar Dydd Mercher, 8 Gorffennaf 2020

Mae'r etholiadau yn agor am 15:00 ar Dydd Llun, 13 Gorffennaf 2020

Rhestr Swyddi
Darllenwch fwy am y swyddi sydd ar gael yn yr etholiad a disgrifiad o gynnwys pob swydd.

Yr ETHOLIADAU MAWR yw eich cyfle chi i benderfynu ar arweinyddiaeth Undeb Bangor - Eich Undeb Myfyrwyr Chi - i'r dyfodol.

Ar y dudalen hon gallwch enwebu eich hun am yr Is-etholiad ar gyfer safle Llywydd Undeb Bangor rhwng 01/07/20 a 08/07/20 a phan ddaw'r amser, pleidleisio i benderfynu pa fyfyrwyr fydd yn rhedeg yr Undeb ar eich rhan flwyddyn nesaf. Gellwch weld amserlen lawn yr etholiadau, gyda'r dyddiadau a dyddiadau cau, yma

Os ydych yn dymuno Sicrhau Newid a gweithio tuag at wella bywyd myfyrwyr Prifysgol Bangor dylech gael golwg ar yr holl wybodaeth. Hefyd dylech fwrw golwg dros yr adrannau 'Rhesymau dros Sefyll' a 'Rhesymau dros Bleidleisio'.

Cliciwch ar y cysylltiadau ar y ddoleni isod i weld yr holl wybodaeth y byddwch ei hangen!

Amserlen yr Etholiad

Swyddi'r Swyddogion Sabothol

Ysgrifennu eich Maniffesto

Pecyn Gwybodaeth ar gyfer Ymgeiswyr

Canllawiau a Rheolau'r Etholiad

Cwestiynau Cyffredinol