Croeso i'r Etholiad Cynrychiolwyr Cwrs ar-lein. Gallwch enwebu eich hun ar gyfer safle Cynrychiolydd Cwrs yn eich ysgol neu bleidleisio yn Etholiad Cynrychiolwyr Cwrs eich ysgol isod. Sylwer mai dim ond ar gyfer etholiadau eich ysgol y cewch enwebu a phleidleisio. Os ydych yn cael problem cliciwch yma.

Etholiadau'r Cynrychiolwyr Cwrs

No elections are currently running

I gael gwybod mwy am y rhesymau dros enwebu a phleidleisio, yr hyn ydy cynrychiolydd cwrs, yr hyn maent yn ei wneud a'r budd a gewch chi, a pham fod Cynrychiolwyr Cwrs yn bwysig cliciwch yma.

Yn cael trafferth yn enwebu neu bleidleisio mewn Etholiad Cynrychiolwyr Cwrs? Cliciwch yma.

Methu gweld etholiad isod y credwch fod gennych hawl i enwebu iddo neu bleidleisio ynddo? Cliciwch yma.

Oes yna etholiad isod y credwch nad oes gennych hawl i enwebu iddo a phleidleisio ynddo?  Cliciwch yma.