Croeso i'r Etholiad Cynrychiolwyr Cwrs ar-lein. Gallwch enwebu eich hun ar gyfer safle Cynrychiolydd Cwrs yn eich ysgol neu bleidleisio yn Etholiad Cynrychiolwyr Cwrs eich ysgol isod. Sylwer mai dim ond ar gyfer etholiadau eich ysgol y cewch enwebu a phleidleisio. Os ydych yn cael problem cliciwch yma.

Etholiadau'r Cynrychiolwyr Cwrs

No elections are currently running

I gael gwybod mwy am y rhesymau dros enwebu a phleidleisio, yr hyn ydy cynrychiolydd cwrs, yr hyn maent yn ei wneud a'r budd a gewch chi, a pham fod Cynrychiolwyr Cwrs yn bwysig cliciwch yma.