Bob blwyddyn bydd Undeb Bangor yn anfon dirprwyaeth etholedig o fyfyrwyr i nifer o gynadleddau rhyddid UCM y Deyrnas Unedig ac UCM Cymru. Mae'r cyfnod enwebu wedi agor i'r myfyrwyr hynny sydd eisiau bod yn rhan o gynrychiolaeth Undeb Bangor yn y gwahanol gynadleddau. Mae mynd i gynhadledd genedlaethol yn rhoi'r cyfle i chi gynrychioli myfyrwyr Bangor ar lefel genedlaethol.

No elections are currently running

Gellir gweld yr holl ddyddiadau, lleoliadau a gwybodaeth bellach am y cynadleddau a'r safleoedd yma.

Am fwy o wybodaeth am UCM gwyliwch y fideo hwn neu ddarllen yma am Gynadleddau UCM.