Mae'n bwysig fel myfyrwyr eich bod yn cael llais yn sut mae Undeb Bangor, eich Undeb Myfyrwyr, yn cael ei redeg. Dyna pam y byddwn yn defnyddio etholiadau democrataidd i'ch helpu chi i benderfynu pwy yr hoffech eu gweld yn gweithio drosoch chi ar nifer o faterion gwahanol yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ym Mangor. Gallwch wneud gwir wahaniaeth drwy gymryd rhan! Gweler isod yr etholiadau sydd i ddod gennym y gallwch sefyll a phleidleisio ynddynt.

No elections are currently running

Etholiadau i Ddod

Etholiad

Enwebiadau’n Agor

Enwebiadau'n Cau

Dechrau’r Bleidlais
 

Cau’r Bleidlais

Etholiadau Cynrychiolwyr UCM

       

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau Cynrychiolwyr Cwrs

16/09/19

27/09/19

30/09/19

04/10/19 @ 5pm

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau'r Swyddogion Sabothol

09/12/19

07/02/19

11/03/20

13/03/20 @ Hanner Dydd

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau Cyngor Undeb Bangor 16/09/19 27/09/19 02/10/19 04/10/19 @ 5pm Rhagor o wybodaeth

 

Sylwer mai dim ond mewn etholiadau sy'n gymwys i chi y gellwch enwebu a phleidleisio. Mae rhai etholiadau yn gofyn i chi hunan-ddiffinio ar y dudalen etholiadau. Os ydych yn cael problem cliciwch yma am arweiniad byr i enwebu eich hun.

Os ydych yn parhau i gael trafferthion, cliciwch yma.