Mae'n bwysig fel myfyrwyr eich bod yn cael llais yn sut mae Undeb Bangor, eich Undeb Myfyrwyr, yn cael ei redeg. Dyna pam y byddwn yn defnyddio etholiadau democrataidd i'ch helpu chi i benderfynu pwy yr hoffech eu gweld yn gweithio drosoch chi ar nifer o faterion gwahanol yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ym Mangor. Gallwch wneud gwir wahaniaeth drwy gymryd rhan! Gweler isod yr etholiadau sydd i ddod gennym y gallwch sefyll a phleidleisio ynddynt.

Etholiadau i Ddod

Etholiad

Enwebiadau’n Agor

Enwebiadau'n Cau

Dechrau’r Bleidlais
 

Cau’r Bleidlais

Etholiadau Cynrychiolwyr UCM

14/11/18 @ 09:00

21/11/18 @ 17:00

28/11/18 @ 09:00 30/11/18 @ 17:00

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau Cynrychiolwyr Cwrs

17/09/18

28/09/18 @ Hanner Dydd

03/10/18

05/10/18 @ 5pm

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau'r Swyddogion Sabothol

10/12/18

01/02/18

06/03/18

08/03/18 @ Hanner Dydd

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau Cyngor Undeb Bangor 17/09/18 28/09/18 @ Hanner Dydd 01/10/18 05/10/18 @ 5pm Rhagor o wybodaeth

 

Sylwer mai dim ond mewn etholiadau sy'n gymwys i chi y gellwch enwebu a phleidleisio. Mae rhai etholiadau yn gofyn i chi hunan-ddiffinio ar y dudalen etholiadau. Os ydych yn cael problem cliciwch yma am arweiniad byr i enwebu eich hun.

Os ydych yn parhau i gael trafferthion, cliciwch yma.