Mae'n bwysig fel myfyrwyr eich bod yn cael llais yn sut mae Undeb Bangor, eich Undeb Myfyrwyr, yn cael ei redeg. Dyna pam y byddwn yn defnyddio etholiadau democrataidd i'ch helpu chi i benderfynu pwy yr hoffech eu gweld yn gweithio drosoch chi ar nifer o faterion gwahanol yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ym Mangor. Gallwch wneud gwir wahaniaeth drwy gymryd rhan! Gweler isod yr etholiadau sydd i ddod gennym y gallwch sefyll a phleidleisio ynddynt.

President By-Election 2020

By-Election for the 2020-21 Undeb Bangor President

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau'n cau am 12:00 ar Dydd Mercher, 8 Gorffennaf 2020

Mae'r etholiadau yn agor am 15:00 ar Dydd Llun, 13 Gorffennaf 2020

Rhestr Swyddi
Darllenwch fwy am y swyddi sydd ar gael yn yr etholiad a disgrifiad o gynnwys pob swydd.

Etholiadau i Ddod

Etholiad

Enwebiadau’n Agor

Enwebiadau'n Cau

Dechrau’r Bleidlais
 

Cau’r Bleidlais

Etholiadau Cynrychiolwyr UCM

       

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau Cynrychiolwyr Cwrs

16/09/19

27/09/19

30/09/19

04/10/19 @ 5pm

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau'r Swyddogion Sabothol

09/12/19

07/02/19

11/03/20

13/03/20 @ Hanner Dydd

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau Cyngor Undeb Bangor 16/09/19 27/09/19 02/10/19 04/10/19 @ 5pm Rhagor o wybodaeth

 

Sylwer mai dim ond mewn etholiadau sy'n gymwys i chi y gellwch enwebu a phleidleisio. Mae rhai etholiadau yn gofyn i chi hunan-ddiffinio ar y dudalen etholiadau. Os ydych yn cael problem cliciwch yma am arweiniad byr i enwebu eich hun.

Os ydych yn parhau i gael trafferthion, cliciwch yma.