Mae'n bwysig fel myfyrwyr eich bod yn cael llais yn sut mae Undeb Bangor, eich Undeb Myfyrwyr, yn cael ei redeg. Dyna pam y byddwn yn defnyddio etholiadau democrataidd i'ch helpu chi i benderfynu pwy yr hoffech eu gweld yn gweithio drosoch chi ar nifer o faterion gwahanol yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ym Mangor. Gallwch wneud gwir wahaniaeth drwy gymryd rhan! Gweler isod yr etholiadau sydd i ddod gennym y gallwch sefyll a phleidleisio ynddynt.
 

Etholiadau i Ddod

Etholiadau'r Swyddogion Sabothol 2018 | Sabbatical Officer Elections 2018

Elections for the 2018-19 Undeb Bangor Sabbatical Officer positions

5 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau'n cau am 17:00 ar 26 Ionawr 2018

Mae'r etholiadau yn agor am 00:00 ar 28 Chwefror 2018

Rhestr Swyddi
Darllenwch fwy am y swyddi sydd ar gael yn yr etholiad a disgrifiad o gynnwys pob swydd.

Etholiad

Enwebiadau’n Agor

Enwebiadau'n Cau

Dechrau’r Bleidlais
 

Cau’r Bleidlais

Etholiadau'r Cynrychiolwyr Cwrs

18/09/17

29/09/17

02/10/17

06/10/17

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau Cyngor Undeb Bangor

18/09/17

29/09/17

03/10/17

06/10/17

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau Cynrychiolwyr UCM

17/11/17

23/11/17

29/11/17

06/12/17

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau'r Swyddogion Sabothol

11/12/17

26/01/18

28/02/18

02/03/18

Rhagor o wybodaeth

 

Sylwer mai dim ond mewn etholiadau sy'n gymwys i chi y gellwch enwebu a phleidleisio. Mae rhai etholiadau yn gofyn i chi hunan-ddiffinio ar y dudalen etholiadau. Os ydych yn cael problem cliciwch yma am arweiniad byr i enwebu eich hun.

Os ydych yn parhau i gael trafferthion, cliciwch yma.