Mae Sesiwn Holi'r Swyddogion Sabothol yn rhoi'r cyfle i chi ofyn cwestiynau i'ch tîm Swyddogion Sabothol a'u dal i gyfrif am y gwaith maent yn ei wneud yn eich cynrychioli. 

Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno cwestiwn, a phleidleisio o blaid neu yn erbyn cwestiwn sydd i'w ofyn. Yna caiff y cwestiynau eu gofyn i'r Swyddogion Sabothol yn y Sesiwn Holi nesaf yn y drefn a osodir gan bleidleisiau'r myfyrwyr. Felly os ydych eisiau gwneud yn siwr bod eich cwestiwn yn cael ei ofyn neu eich bod eisiau sicrhau bod un sydd eisoes wedi'i gyflwyno yn cael ei ofyn, mae angen i chi gael cefnogaeth myfyrwyr eraill iddo, felly gwnewch yn siwr o'i rannu gyda'ch cyfoedion, ei roi ar gyfryngau cymdeithasol etc. a pherswadio pobl i bleidleisio o'i blaid.

Gallwch gyflwyno eich cwestiynau isod! (Nodwch fod yn rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i gyflwyno cwestiwn)

    Nid oes unrhyw gwestiynau i'w harddangos ar hyn o bryd