Mae'r De-Stresstival yn ddigwyddiad wythnos o hyd sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr gael dipyn o hwyl ac ymlacio! Bydd yn gyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous, ynghyd â gweithdai sydd wedi'u cynllunio ar gyfer ymlacio ac i hyrwyddo lles. Rydym hefyd yn anelu i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, addysgu myfyrwyr am lên-ladrad a hyrwyddo'r ddarpariaeth cyngor a chefnogaeth sydd gennym yn Undeb y Myfyrwyr.

Cwblhewch y ffurflen gan ddefnyddio'r ddolen isod os hoffech chi fynd i'r daith i Gwm Idwal Dydd Sadwrn, 23 Mawrth:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VUxHxiOpKk2b1OzjcUjbss5nJtKU4HZLuF6jgZjicBtUNTQ1TzVHNDQ4UjlTVFhVNkw5NFY2RFdVTCQlQCN0PWcu

Cwblhewch y ffurflen gan ddefnyddio'r ddolen isod os hoffech chi fynd i'r daith i Traeth Niwbwrch Dydd Sul, 24 Mawrth:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VUxHxiOpKk2b1OzjcUjbss5nJtKU4HZLuF6jgZjicBtUM0xETVVVNURERTQxVUQxS1NWTjlJU0dKRiQlQCN0PWcu