Mae'r De-Stresstival yn ddigwyddiad wythnos o hyd sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr gael dipyn o hwyl ac ymlacio! Bydd yn gyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous, ynghyd â gweithdai sydd wedi'u cynllunio ar gyfer ymlacio ac i hyrwyddo lles. Rydym hefyd yn anelu i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, addysgu myfyrwyr am lên-ladrad a hyrwyddo'r ddarpariaeth cyngor a chefnogaeth sydd gennym yn Undeb y Myfyrwyr.

Cwblhewch y ffurflen gan ddefnyddio'r ddolen isod os hoffech chi fynd i'r daith i Gwm Idwal Ddydd Mawrth, 24 Hydref:

https://goo.gl/forms/G0Bjel6dB8LRkFI63

Cwblhewch y ffurflen gan ddefnyddio'r ddolen isod os hoffech chi fynd i'r daith ar Warchodfa Natur Conwy (RSPB), 26 Hydref:

https://goo.gl/forms/PtpBGwVzXdXDLXfq1