Croeso i'r Hwb Cynrychiolwyr Cwrs ysgol Gwyddorau Meddygol

Yma, cewch hyd i manylion eich Cynrychiolwyr Cwrs, yn ogystal â'ch Uwch Gynrychiolwr. Gellir hefyd cofnodi unrhyw adborth neu syniadau sydd gennych isod, i'ch Cynrychiolwyr Cwrs cael ystyried.

Adborth Cynrychiolwyr Cwrs Ysgol Gwyddorau Meddygol

Cofnodwch unrhyw adborth neu syniadau sy'n berthnasol i'ch cwrs yma, a bydd Cynrychiolwr Cwrs mewn cyswllt er mwyn trafod y mater gyda chi

 

Mewncofnodwch i bleidleisio