Croeso i'r Hwb Cynrychiolwyr Cwrs!

Er mwyn enwebu eich hyn ar gyfer yr Etholiadau Cynrychiolwyr Cwrs, Cliciwch yma!

Am wybodaeth am y System Cynrychiolwyr Cwrs, gwelwch y Canllaw Cynrychiolwyr Cwrs a'r fidio isod. Os hoffwch y wybodaeth drwy fformat arall, ebostiwch cynrychiolwyrcwrs@undebbangor.com

 
Copy of FINAL Course Rep Guide 2019-20 - CY by Undeb Bangor

 

Isod, gwelir y Cabinet Cynrychiolwyr Cwrs

Mae ein Cabinet Cynrychiolwyr Cwrs yn cynnwys yr Uwch Cynrychiolwyr o bod Ysgol. Maent yn gweithio gyda'r IL Addysg ar brosiectau ac Ymgyrchoedd, ac yn bwynt cyswllt i'r cynrychiolwyr eraill o fewn eu Hysgolion

 

strwythur

Etholiadau

Etholiadau Cynrychiolwyr Cwrs 2019-20 | Course Rep Elections 2019-20

Course Rep Elections

264 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau'n cau am 12:00 ar Dydd Gwener, 27 Medi 2019

Mae'r etholiadau yn agor am 09:00 ar Dydd Llun, 30 Medi 2019

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

Diweddariadau a Chyflawniadau

There are no current news articles.
 

 

Hwb Ysgolion Cynrychiolwyr Cwrs

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Ysgol Busnes Bangor

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

Ysgol y Gyfraith

Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau

Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

Ysgol Gwyddorau Naturiol

Ysgol Gwyddorau Eigion

Coleg Gwyddorau Dynol

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Ysgol Gwyddorau Iechyd

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Ysgol Seicoleg

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer