Helo, a Croeso i'r Hwb Cynrychiolwyr Cwrs

Yma yn Undeb Bangor rydym yn ethol tua 300 o Gynrychiolwyr Cwrs i gynrychioli llais myfyrwyr ar draws yr 14 o Ysgolion Academaidd Gwahanol. Cynrychiolwyr Cwrs yw'r myfyrwyr ar flaen y gad, yn brwydro dros newidiadau cadarnhaol bydd yn effeithio ar eich profiad academaidd. Mae'r strwythur Cynrychiolwyr Cwrs yno i gynrychioli pob myfyriwr a sicrhau bod llais myfyrwyr yn cael ei gyrwyr gan y Brifysgol. Blwyddyn diwethaf, gweithiodd Cynrychiolwyr tuag at sefydlu Ystafelloed Gyffredin ar gyfer Myfyrwyr. Yn ogystal, mae gan Cynrychiolwyr Cwrs y cyfle i gymryd rhan a threfnu amryw o weithgareddau i hyrwyddo cynrychiolaeth ac adborth, yn gweithio ar y cyd ag Undeb Bangor a'u Ysgolion Academaidd. Mae Cynrychiolwyr Cwrs yn ennill sgiliau ardderchog yn ogystal â pwyntiau GCB. Maent hefyd yn cael i'w wahodd i'r GDDAM a'r Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs yn mis Mai, ac mae yna gyfle iddynt ennill wobr am eu hymdrechion! Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gynrychiolwyr Cwrs, cadwch lygad allan am yr etholiadau cynrychiolwyr cwrs, neu anfonwch e-bost i cynrychiolwyrcwrs@undebbangor.com

Isod, gwelir y Cabinet Cynrychiolwyr Cwrs

Mae ein Cabinet Cynrychiolwyr Cwrs yn cynnwys yr Uwch Cynrychiolwyr o bod Ysgol. Maent yn gweithio gyda'r IL Addysg ar brosiectau ac Ymgyrchoedd, ac yn bwynt cyswllt i'r cynrychiolwyr eraill o fewn eu Hysgolion

 

strwythur