Mae'r Cyfarfod Cyffredinol yn gyfle i chi glywed beth mae Undeb Bangor wedi bod yn ei wneud, dwyn y swyddogion etholedig i gyfrif, pasio polisi, dweud wrthym beth yr hoffech i'r Undeb ei wneud yn y dyfodol a dweud eich dweud am unrhyw newidiadau sylfaenol i fframwaith eich Undeb Myfyrwyr.

Cyfarfod Nesa - Dydd Mercher 3 Hydref am 14:00 yn Pontio, PL5

Agenda

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf

 

Papurau Cymorth

Blaenoriaeth TîmSabothol 2018-19

Ag7 - Cymeradwyo Ymddiriedolwyr

Ag10 - Is-Ddeddf Dwyieithrwydd

Ag11 - Cymeradwyaeth o bresenoldeb yn Nghynadleddau NUS

Ag13 - Soc Grant

Ag13 - Club Grant

Ag13 - Cyfanswm Incwm a Treuliau a Gyllidebwyd?