Mae'r Cyfarfod Cyffredinol yn gyfle i chi glywed beth mae Undeb Bangor wedi bod yn ei wneud, dwyn y swyddogion etholedig i gyfrif, pasio polisi, dweud wrthym beth yr hoffech i'r Undeb ei wneud yn y dyfodol a dweud eich dweud am unrhyw newidiadau sylfaenol i fframwaith eich Undeb Myfyrwyr.

Cyfarfod Nesa - Dydd Iau Mawrth 22 am 18:00 yn Pontio, PL2

Agenda yma

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf

Papurau Cymorth

 

By-Law 12 - Elected Member Accountability

By-Law 13 - NUS Delegates

By-Law 14 - Student Representation

By-Law 15 - Undeb Bangor Policy

By-Law 16 - Student Opportunities