Mae'r Cyfarfod Cyffredinol yn gyfle i chi glywed beth mae Undeb Bangor wedi bod yn ei wneud, dwyn y swyddogion etholedig i gyfrif, pasio polisi, dweud wrthym beth yr hoffech i'r Undeb ei wneud yn y dyfodol a dweud eich dweud am unrhyw newidiadau sylfaenol i fframwaith eich Undeb Myfyrwyr.

Cyfarfod Nesa - Dydd Iau 21ain Mawrth am 18:00 yn Pontio, PL5

Agenda

Cofnodion

 

Papurau Cymorth

Cyflwyniad

Ag 8 - Adroddiad Etholiadau Undeb Bangor 2019

Ag 9 - Datganiad Ariannol Undeb Bangor 2017-18