Cyngor Undeb Bangor 

Er mwyn enwebu eich hyn ar gyfer Safle CUB, Cliciwch Yma!

Yn gweithio o dan arweiniant Myfyrwyr i wella Profiad Myfyrwyr

Llawlyfr CUB A5 by Undeb Bangor

Mae CUB yn bodoli i weithio ar eich cyfer chi, o dan eich arweiniant chi. Gall unrhyw Myfyriwr cyflwyno a phleidleisio ar syniad er mwyn chyfeirio gweithredoedd yr Undeb Myfyrwyr. Bydd y 5 syniad mwyaf poblogaidd yn cael eu hanfon i'r cyfarfod CUB nesaf a bydd gwahoddiad i'r cyflwynwr mynychu'r cyfarfod i drafod y syniad. Ar ôl trafod y syniad bydd CUB yn penderfynnu i dderbyn y syniad a'i weithredu fel rhan o bolisi Undeb Bangor, neu beidio. 

Cyflwynwch eich syniadau

Eich Cynghorwyr Undeb Bangor

Isod, gwelir manylion eich Cynghorwyr Undeb Bangor, a diweddariadau ar eu gweithgareddau.

Etholiadau

Etholiadau Cyngor Undeb Bangor 2019 | Undeb Bangor Council Elections 2019

Some of these positions may require you to self define to vote. You can do this in your Elections Profile - Click on the PROFILE button below. Bydd rhai o'r swyddi yma yn gofyn eich bod yn hynan ddiffinio er mwyn pleidleisio. Gellir gwneud hyn trwy eich proffil Etholiadau - Pwyswch ar y botwm PROFFIL isod.

20 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau'n cau am 12:00 ar Dydd Gwener, 27 Medi 2019

Mae'r etholiadau yn agor am 09:00 ar Dydd Mercher, 2 Hydref 2019

Rhestr Swyddi
Darllenwch fwy am y swyddi sydd ar gael yn yr etholiad a disgrifiad o gynnwys pob swydd.

Newyddion

There are no current news articles.
 

Cofnodion CUB

Minutes - UBC May 2nd 2019

Archive