Cyngor Undeb Bangor 

Gall unrhyw fyfyriwr mynychu Cyngor Undeb Bangor (CUB)  Mae CUB yn bodoli er mwyn trafod syniadau sy'n berthnasol i bolisi Undeb Bangor (e.e. ei chyfeiriad strategol ac yn y dyfodol), ymgyrchoedd lleol neu wladol a gweithgareddau gwleidyddol, syniadau sy'n berthnasol i weithgareddau neu gyfleoedd myfyrwyr sy'n cael eu hwyluso gan Undeb Bangor neu ar gyfer datblygiad a gwelliant profiad Myfyrwyr. Mae CUB hefyd yn cynnig fforwm i ddal Swyddogion Sabothol a Cynghorwyr Undeb Bangor yn atebol.

 

Yn gweithio o dan arweiniant Myfyrwyr i wella Profiad Myfyrwyr

Mae CUB yn bodoli i weithio ar eich cyfer chi, o dan eich arweiniant chi. Gall unrhyw Myfyriwr cyflwyno a phleidleisio ar syniad er mwyn chyfeirio gweithredoedd yr Undeb Myfyrwyr. Bydd y 5 syniad mwyaf poblogaidd yn cael eu hanfon i'r cyfarfod CUB nesaf a bydd gwahoddiad i'r cyflwynwr mynychu'r cyfarfod i drafod y syniad. Ar ôl trafod y syniad bydd CUB yn penderfynnu i dderbyn y syniad a'i weithredu fel rhan o bolisi Undeb Bangor, neu beidio. 

Cyflwynwch eich syniadau

Eich Cynghorwyr Undeb Bangor

Isod, gwelir manylion eich Cynghorwyr Undeb Bangor, a diweddariadau ar eu gweithgareddau.

Newyddion

There are no current news articles.
 

Cofnodion CUB

Minutes - UBC May 2nd 2019

Archive