Cyfarfod Nesaf - 14 Chwefror am 6yp yn yr Undeb. Papurau yma.

Gall unrhyw fyfyriwr ddod draw i Gyngor Undeb Bangor (CUB). Diben CUB yw trafod syniadau'n ymwneud â pholisi Undeb Bangor (e.e. ei gyfeiriad strategol ac i'r dyfodol), ymgyrchoedd cenedlaethol a/neu leol neu weithgaredd gwleidyddol, syniadau'n ymwneud â gweithgareddau neu gyfleoedd myfyrwyr mae Undeb Bangor yn eu hwyluso, neu i ddatblygu a gwella profiad y myfyrwyr. Mae hefyd yn caniatáu fforwm i ddal Swyddogion Sabothol, Cynghorwyr Undeb Bangor i gyfrif.

Mae cylch gorchwyl Cyngor Undeb Bangor fel a ganlyn:

  • Diben Cyngor Undeb Bangor yw trafod, ystyried a gosod polisi'r Undeb rhwng Cyfarfodydd Cyffredinol.
  • Mae'n adolygu, tywys ac yn dal i gyfrif ac mae’n creu projectau ar gyfer yr Ymddiriedolwyr sy'n Swyddogion rhwng Cyfarfodydd Cyffredinol.
  • Mae'n trafod materion sy'n berthnasol i fyfyrwyr rhwng y Cyfarfodydd Cyffredinol.
  • Mae'n gweithio i wella bywyd myfyrwyr drwy ymgynghori a deall anghenion y myfyrwyr fel corff, hyrwyddo gwaith yr Undeb, trafod materion a syniadau a chreu projectau a chynlluniau newydd.

Gallwch gymryd rhan a llywio gwaith eich Undeb Myfyrwyr drwy sefyll i fod yn Gynghorydd Undeb Bangor. I gael gwybod mwy cliciwch yma.

Os hoffech gyflwyno syniad i'w drafod gan Gyngor Undeb Bangor Cliciwch yma.