Cyngor Undeb Bangor 

 

Yn gweithio o dan arweiniant Myfyrwyr i wella Profiad Myfyrwyr

 
Llawlyfr CUB A5 by Undeb Bangor

Mae CUB yn bodoli i weithio ar eich cyfer chi, o dan eich arweiniant chi. Gall unrhyw Myfyriwr cyflwyno a phleidleisio ar syniad er mwyn chyfeirio gweithredoedd yr Undeb Myfyrwyr. Bydd y 5 syniad mwyaf poblogaidd yn cael eu hanfon i'r cyfarfod CUB nesaf a bydd gwahoddiad i'r cyflwynwr mynychu'r cyfarfod i drafod y syniad. Ar ôl trafod y syniad bydd CUB yn penderfynnu i dderbyn y syniad a'i weithredu fel rhan o bolisi Undeb Bangor, neu beidio. 

Cyflwynwch eich syniadau

Eich Cynghorwyr Undeb Bangor

Isod, gwelir manylion eich Cynghorwyr Undeb Bangor, a diweddariadau ar eu gweithgareddau.