Gall myfyrwyr Prifysgol Bangor sy’n mynd trwy gyfnod anodd yn awr gael cymorth ar-lein am ddim gyda Big White Wall. P'un ai eich bod yn cael trafferth cysgu, yn teimlo'n isel, dan straen neu ddim yn ymdopi, gall Big White Wall eich helpu i gael cefnogaeth, cymryd rheolaeth a theimlo'n well.

 

Mae'r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth ar-lein gan gyfoedion a chymorth proffesiynol 24/7, gyda chwnselwyr hyfforddedig. Mae Big White Wall yn cynnig man diogel ar-lein i fynegi eich hun, archwilio eich teimladau a dysgu sut i wella a rheoli eich iechyd a lles meddwl.  

 

Mae Big White Wall yn gwbl ddienw, felly ni fydd unrhyw un yn gwybod eich bod wedi dewis ei ddefnyddio oni bai eich bod yn dweud wrthynt!

 

Mae mwy na thri chwarter yr aelodau yn teimlo'n well o ganlyniad i ddefnyddio'r gwasanaeth ac mae ymron i 90% yn defnyddio Big White Wall y tu allan i oriau 9-5pm. Gallwch gael cefnogaeth y gwasanaeth ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn!

 

I ymuno â chymuned gefnogol ar-lein Big White Wall, ewch i bigwhitewall.com a chofrestru gyda’ch cyfeiriad e-bost prifysgol. Yna cewch ddewis enw defnyddiwr dienw ar gyfer Big White Wall.