Mae'r Tîm Llais Myfyrwyr yn bodoli er mwyn sicrhau bod barn a diddordebau holl fyfyrwyr Bangor yn cael eu cynrychioli a'u clywed. Gwneir hyn mewn nifer o wahanol ffyrdd yn amrywio o'r drefn Cynrychiolwyr Cwrs ledled y brifysgol at gefnogaeth academaidd un-i-un. Dyma rai o'r ffyrdd eraill y gwnawn yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed:

 • Cyngor Undeb Bangor
 • Eich Syniadau - Sicrhau Newid
 • Ymgyrchoedd
 • Arolygon
 • Cefnogaeth Les
 • Etholiadau'r Swyddogion Sabothol
 • Cymorth i fynd i gynadleddau UCM
 • Gwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr
 • Hyfforddi a datblygu arweinwyr myfyrwyr
 • Projectau ymchwil dan arweiniad myfyrwyr megis y Datganiad Myfyrwyr Blynyddol

Mae'r canlynol yn rhan o'r Tîm Llais Myfyrwyr:

 • Is-Lywydd Addysg
 • Cydlynydd Cynrychiolaeth a Democratiaeth
 • Cydlynydd Ymchwil Profiad Academaidd
 • Gweithiwr Achos Cyngor Academaidd
 • Cynorthwyydd Llais Myfyrwyr
 • Rheolwr Llais Myfyrwyr

Oes gennych chi gwestiwn? Cysylltwch â ni: studentvoice@undebbangor.com neu ffoniwch 01248 388000