... Mae wastad amser ar gyfer Mwy o Wirfoddoli!

Ynghyd â'n Cyfleoedd Gwirfoddoli rheolaidd ac Unwaith-yn-unig, rydym yn cynnig llawer, llawer mwy!

Micro Wirfoddoli

Os ydych yn fyr o amser, ond dal yn awyddus i helpu'r gymuned leol, ein Cyfleoedd Micro Wirfoddoli fydd orau i chi!  Dysgwch Fwy drwy glicio Micro Wirfoddoli -->

Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr a RAG 

Ym mis Chwefror cawn ddyddiau hirach, Dydd San Ffolant ac Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr. Eleni bydd Bangor yn dathlu Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr ac Wythnos RAG gyda'i gilydd, gan gynnig 10 diwrnod o wahanol Gyfleoedd Gwirfoddoli i gymryd rhan ynddynt, ynghyd â Digwyddiadau Codi Arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol RAG. Dysgwch mwy drwy glicio ar Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr --->

Pwyllgor Gwaith Gwirfoddoli

Bob blwyddyn byddwn yn gofyn i wirfoddolwyr ethol eu cyd-wirfoddolwyr i’r Pwyllgor Gwaith Gwirfoddoli. Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod yn aml i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli newydd ar gyfer holl fyfyrwyr Prifysgol Bangor. Mae'r cyfarfodydd yn agored i'r holl wirfoddolwyr, felly mae croeso i chi alw heibio! I gael gwybod mwy am aelodau’r pwyllgor cliciwch Pwyllgor Gwaith Gwirfoddoli --->

Siop Gwirfoddoli.

Yma gallwch brynu nwyddau sy'n ymwneud â gwirfoddoli, o docynnau i ginio'r Noson Wobrwyo Gwirfoddoli i hwdis!

--->