Rydyn ni nawr yn recriwtio Arwyr. Mae arwyr yn fyfyrwyr sy'n ein cynorthwyo'n bennaf yn ystod y penwythnos symud i mewn, ond hefyd drwy'r Wythnos Groeso, gan gynnwys Serendipity, ein Ffair Y Glas. Mae prosiect Arwyr Undeb Bangor yn ffordd wych o gymryd rhan yn yr holl hwyl a chyffro’r Wythnos Groeso a gweithgareddau undeb y myfyrwyr.

Bydd angen i chi fod ar gael ar gyfer hyfforddiant yn ystod yr wythnos yn arwain at Wythnos Groeso, bydd yr union amser a'r dyddiad yn cael ei gadarnhau cyn bo hir.

I wneud cais, cliciwch yma!(Yn anffodus, nid yw'r ffurflen ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd, bydd hyn yn cael ei newid cyn bo hir)