Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor yn adran o fewn Undeb y Myfyrwyr sy'n cynnig 750 o gyfleoedd ar gyfartaledd i fyfyrwyr Prifysgol Bangor wirfoddoli bob blwyddyn academaidd mewn 38 o brojectau cymunedol. Ar hyn o bryd mae gwirfoddolwyr GMB yn cyfrannu cyfanswm o 600 awr yr wythnos ac yn helpu i feithrin perthynas agos rhwng y Brifysgol a’r gymuned leol.

Gweledigaeth Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor yw y dylai fod yn gyffredin i fyfyrwyr wirfoddoli tra'u bod yn y brifysgol, ac y dylai Undeb y Myfyrwyr wneud popeth posib i gefnogi, hyrwyddo a datblygu gwirfoddoli gan fyfyrwyr.

Ymunwch â'n Rhestr Ohebu i Ddysgu Mwy

Os hoffech wybod mwy am wirfoddoli ar un o'n projectau ymunwch â'n rhestr ohebu i dderbyn e-byst rheolaidd yn rhoi gwybod i chi pan fydd cyfleoedd gwirfoddoli newydd yn codi.

Gellwch gofrestru ar gyfer gweithgareddau 'unwaith-yn-unig' wrth iddynt godi, ond yn achos y rhan fwyaf o'n projectau rheolaidd, bydd angen i wirfoddolwyr wneud cais am le. Mae mwy o wybodaeth yma.

Gellwch hefyd anfon e-bost atom, ymweld â ni yn swyddfa GMB yn Undeb y Myfyrwyr, 4ydd Llawr, Pontio neu lawrlwytho ein Llawlyfr Wirfoddoli i gael gwybod mwy am beth rydym yn ei wneud. Gellwch ddod o hyd i ni ar Facebook hefyd.