Undeb Bangor yw cartref yr Undeb Athletau, Cymdeithasau a Phrosiectau Gwirfoddol dan arweiniad myfyrwyr.

Y Clybiau a Chymdeithasau yw enillwyr cenedlaethol gwobr WhatUni presennol ac enillwyr Gwobr Cyfleoedd Myfyrwyr Gorau UCM, Undeb Bangor yw'r lle i chi gymryd rhan neu hyd yn oed ddechrau'ch cyfle eich hun yn ystod eich amser yma.

Mae Cyfleoedd i Fyfyrwyr yn ffordd berffaith o gwrdd â phobl newydd, datblygu'ch diddordebau a manteisio i'r eithaf ar eich amser ym Mangor. Yn ogystal â manteision cymdeithasol, bydd y sgiliau y byddwch yn eu datblygu yn dod yn fwy a mwy pwysig i gyflogwyr. Drwy gymryd rhan, byddwch yn datblygu cyfeillgarwch hirdymor a sgiliau bywyd hir.

Mae yna ystod eang o gyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau awyr agored traddodiadol, cymdeithasau diddordeb cyffredinol ac arbenigol a phrosiectau gwirfoddoli cymunedol gwerth chweil. Mae Prifysgol Bangor wedi'i amgylchynu gan ardaloedd naturiol garw, sy'n golygu y gallwch chi archwilio bron unrhyw fath o amgylchedd o fewn 30 munud i deithio.

Mae Cyfleoedd Myfyrwyr yn perthyn i chi. Dyma'ch cyfle chi i fod yn rhan o rywbeth arbennig.

Y rhan orau yw, mae ein holl Glybiau, Cymdeithasau a Prosiectau Gwirfoddol yn rhad ac am ddim i ymuno!