Cynhelir y Rhyngolgampau eleni fis Mawrth mewn amryw o leoliadau ar draws Aberystwyth. Bydd cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 30 o dimau chwaraeon cystadlu yn y twrnamaint am Dlws Rhyngolgampau Aber vs Bangor. Bydd clybiau Tîm Bangor yn geisio ennill y Tlws Chwaraeon am 5 mlynedd yn olynnol ers 2014!

Eleni bydd ein digwyddiad olaf ond un yn cael ei gynnal yn CPD Aberystwyth yn arddangos gêm bêl- rwyd dynion . Bydd hyn yn cychwyn am 5:30PM , gyda'r Cyflwyniad tlws yn digwydd yn syth ar ôl am 7:30PM.

Mae'n bosib gweld amserlen y gemau isod, neu mae'n bosib lawr lwytho'r dogfennau i'ch ffon fel eich bod chdi gyda'r rhestr drwy gydol y dydd.


#GreenandGoldArmy

CLICIWCH AR Y FFORMAT YDYCH CHI EISIAU EI LAWR LWYTHO