Cynhelir y Rhyngolgampau eleni fis Mawrth mewn amryw o leoliadau ar draws Aberystwyth. Bydd cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 30 o dimau chwaraeon cystadlu yn y twrnamaint am Dlws Rhyngolgampau Aber vs Bangor. Bydd clybiau Tîm Bangor yn geisio ennill y Tlws Chwaraeon am 5 mlynedd yn olynnol ers 2014!

Ddim yn dilyn chwaraeon? Mae cystadleuaeth Rhyngolgampau Aber vs Bangor yn ffordd wych o gyfranogi a bod yn rhan o Dîm Bangor, hyd yn oed os nad ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng camsefyll a chamdrafod. Mae'r awyrgylch ar y diwrnod yn rhywbeth allwch chi DDIM ei fethu, wrth i filoedd o fyfyrwyr floeddio eu cefnogaeth i'r naill ochr a'r llall.

Eleni bydd ein digwyddiad olaf ond un yn cael ei gynnal yn CPD Aberystwyth yn arddangos gêm bêl-rwyd dynion. Bydd hyn yn cychwyn am 5:30PM, gyda'r Cyflwyniad tlws yn digwydd yn syth ar ôl am 7:30PM.

Rhagor o wybodaeth i'w rhyddhau yn fuan!

#GreenandGoldArmy