Mae gan Undeb Athletau Bangor berthynas â'r cyflenwr dillad VX3. Os hoffech brynu dillad VX3, cymerwch olwg ar y wefan. Mae siopau gan glybiau unigol sy'n agored drwy'r flwyddyn; os hoffech wisg benodol cysylltwch â chapten eich clwb.

 

https://bangoruniversity.admclubshop.co.uk/athletic-union