Mae gennym wythnos lawn wedi ei baratoi ar gyfer Wythnos Byw'n Iach 2020! Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau, cysylltwch â opportunities@undebbangor.com

Diwrnod Dyddiad Amser Digwyddiad Lleoliad
Dydd Llun 03/02/2020 1-2yh Sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar Undeb Myfyrwyr
    7yh Cwis Tafarn Bar Uno
Dydd Mawrth 04/02/2020 11yb-1yh Sesiwn Galw Heibio - Archwiliad Canser Undeb Myfyrwyr
Dydd Mercher 05/02/2020 Drwy'r Dydd Iechyd Rhywiol O amgylch campws
Dydd Iau 06/02/2020 12-9yh Bwyta'n iach Undeb Myfyrwyr
    6-8yh Bingo Bar Uno
Dydd Gwener 07/02/2020 11yb-1yh Diwrnod Ymenydd Fishbowl, Undeb Myfyrwyr
Dydd Sadwrn 08/02/2020 12-4yh Dodgeball Brailsford
Dydd Sul 09/02/2020 4-5yh Hyfforddiant Cylchol Brailsford

 

Gofynnwch i aelodau o Bwyllgor yr UA am ein Llyfr Coginio UA, neu Dewch i'r Ganolfan Myfyrwyr i'w brynu - dim ond £4

Sialens Row Britannia tu allan ir Undeb Myfyrwyr drwy'r wythnos