Mae gennym wythnos lawn wedi ei baratoi ar gyfer Wythnos Byw'n Iach 2020! Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau, cysylltwch â opportunities@undebbangor.com

 

Gofynnwch i aelodau o Bwyllgor yr UA am ein Llyfr Coginio UA, neu Dewch i'r Ganolfan Myfyrwyr i'w brynu - dim ond £4

Sialens Row Britannia tu allan ir Undeb Myfyrwyr drwy'r wythnos