Rydych eisiau llogi cerbyd....

Os ydych chi eisiau llogi car (5 sedd), fan (3 sedd), MPV (9sedd) neu bws mini (14 sedd), cliciwch yma...

Mae'n bosib llogi i fyny at 3 gerbyd ar un amser ar gyfer yr un slot amser.

Os ydych chi eisiau llogi coets (49 sedd)...

Nid yw Undeb Bangor gyda unrhyw coets i logi.

Cysylltwch ag un neu fwy o'r cwmniau a restrwyd yma i ofyn am bris eich taith.

Pan fyddwch wedi casglu prisiau, llenwch y ffurflen hon.

 

Gofynnwch am gael eich casglu a'ch gollwng o flaen Prif Adeilad y Celfyddydau ar Ffordd y Coleg.

Gwynfor Coaches 01248 722694

Clynnog & Trefor 01286 660208

Goodsir 01407 764340

O.R. Jones & Sons Ltd 01407 730204