James Avison - IL Addysg

James Avison
01248 388019
James.Avison@UndebBangor.com

Mae James Avison newydd orffen astudio MSc Busnes gyda Seicoleg Defnyddwyr a BSc mewn Dylunio Cynnyrch gyda Phrofiad Rhyngwladol yma ym Mhrifysgol Bangor. Mae wedi cael ei ethol i’ch gwasanaethu fel Is-lywydd Addysg.

Magwyd James yn Swydd Nottingham cyn symud i Fangor i ddechrau astudio yma yn 2015. Yn ei amser hamdden mae'n mwynhau beicio, tenis, a'r celfyddydau perfformio.

Yn y flwyddyn academaidd 2017-18 cymerodd ran yn y rhaglen Erasmus ar leoliad gwaith yn DTT Multimedia yn yr Iseldiroedd, yn dylunio a rhoi prawf ar apiau.

Bu'n gweithio'n ddiwyd trwy gydol ei gyfnod ym Mangor dros gyflwyno newid cadarnhaol yn y brifysgol ac mae cael ei ethol yn Is-lywydd Addysg yn rhoi cyfle iddo wneud gwir wahaniaeth a gwella lles myfyrwyr.

Mae James yn ymroddedig i wrando ar bryderon myfyrwyr, yn arbennig o ran yr effaith y gallai pandemig Covid-19 ei chael ar eu hastudiaethau. Ei flaenoriaethau ar gyfer eleni yw: Cynaliadwyedd, Cyflogadwyedd, Cefnogaeth Iechyd Meddwl a Chefnogaeth Ôl-Brexit i Fyfyrwyr Rhyngwladol.