Ruth Plant - Llywydd

Mae Ruth Plant wedi graddio'n ddiweddar o'r Ysgol Gwyddorau Eigion a hi yw eich Llywydd newydd. Mae Ruth wedi bod yn gydlynydd RAG, yn arweinydd project ar ddau broject gwirfoddoli, yn drysorydd y clwb pêl-fasged cadair olwyn a'r clwb nofio tanfor ac wedi helpu gydag amryw o ddigwyddiadau prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.

Mae Ruth yn gweithio gyda'r brifysgol i sicrhau bod eich llais chi bob amser yn cael ei glywed ac yn cael ei weithredu arno pan fo angen! Mae Ruth yn gweithio dros wneud yn siwr bod y gymuned leol, y brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio'n ddiflino drosoch chi, i sicrhau'r profiad gorau posib i chi fel myfyrwyr. Ynghyd â gweddill y tîm mae Ruth yn gweithio ar ymgyrchoedd iechyd meddwl a lles.

Mae Ruth yn bwriadu gweithio drosoch chi, gweithio ar wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed, gwneud yn siwr eich bod yn deall beth mae eich undeb yn gallu ei wneud a'r hyn y dylai fod yn ei wneud drosoch chi, a thros welliant parhaus eich profiad fel myfyrwyr.

Mer 06 Medi 2017

Profiad anhygoel!!

Helo bawb, mae wedi bod yn fis cyntaf rhyfeddol a phrysur yn y swydd hon! Mae wedi bod yn brofiad...
No comments