Mirain Llwyd - Llywydd UMCB

Mirain Llwyd Roberts yw Llywydd UMCB i’r flwyddyn 2017/18. Graddiodd Mirain â gradd BSc Seicoleg yn 2017. Cyn ei rôl fel Llywydd roedd Mirain yn aelod o bwyllgor gwaith UMCB fel aelod o’r Cymric ac yn gynrychiolydd cwrs Cymraeg i’r Ysgol Seicoleg. Roedd yn arweinydd prosiect gwirfoddoli Clwb Llinos ac yn gwirfoddoli â’r prosiect Clwb Cerdded Hergest.

 Mae Mirain yma fel Llywydd i helpu myfyrwyr Cymraeg Bangor boed yn siaradwyr iaith gyntaf neu yn ddysgwyr i wneud yn siwr eu bod yn cael y mwyaf o’u cyfnod yma yn y Brifysgol i gynnig cymorth i unrhyw un sydd eisiau.

 Eleni bydd Mirain yn gweithio i ehangu cyfleoedd gwirfoddoli o fewn UMCB, yn canolbwyntio i gryfhau polisi dwyieithog y Brifysgol a’r Undeb yn ogystal â chyd-weithio gyda’r swyddogion eraill i sicrhau bod uno UMCB â’r Undeb yn gryf.

Iau 21 Meh 2018

Edrych yn ôl ar 2017-18

Mae codi ymwybyddiaeth am y diffyg darpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael gydag Iechyd Meddwl wedi bod yn bwysig imi...
No comments
Iau 17 Aws 2017

Wythnos yn yr Eisteddfod

Yn flynyddol fe ai llawer ohonom i’r Eisteddfod. Mae rhesymau gwahanol yn denu pob un ohonom, rhai ohonom...
No comments

“Dim ond i fyfyrwyr Neuadd Breswyl JMJ ydi digwyddiadau UMCB…”

‘Dwi’n siwr fod llawer ohonoch wedi clywed hyn yn cael ei ddweud cyn heddiw, ac yn sicr...
No comments