Mark Barrow

Mark Barrow – Is-Lywydd dros Addysg

Mae Mark Barrow newydd raddio o’r Ysgol Hanes ac Archeoleg. Cafodd ei ethol fel eich is-lywydd dros Addysg.

Yn ystod ei gyfnod yn y brifysgol bu Mark yn weithgar iawn mewn nifer o swyddi o fewn yr Undeb a’r Brifysgol. Bu’n gynrychiolydd cwrs am dair blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw trefnodd deithiau tramor i Berlin, Krakow, a Phrâg. O ganlyniad i’w waith caled fel cynrychiolydd cwrs cipiodd wobr anrhydeddus Ede a Ravenscroft yn 2017. Mae Mark wedi cynrychioli’r brifysgol ar ddiwrnodau agored hefyd, yn ogystal â bod yn rhan o dîm Telethon ‘Cronfa Bangor’.

Fel is-lywydd dros Addysg, bydd Mark yn gweithio gyda’i gyd-swyddogion a staff y brifysgol i wella profiad addysgiadol myfyrwyr. Trwy wrando ar fyfyrwyr a dysgu ganddynt, bydd yn gweithio’n ddiflino i fynd i’r afael â phryderon, yn ogystal â gwrando ar gyngor.

Mae Mark yn gobeithio creu ymgyrch Aflonyddu Rhywiol er mwyn gwarchod myfyrwyr bregus, a sicrhau nad oes ‘tir llwyd’. Mae’n bwriadu gweithio â’r system Cynrychiolwyr Cwrs er mwyn sicrhau fod y cynrychiolwyr yn cynnig cyfleoedd ymarferol a gwerthfawr i fyfyrwyr yn eu hadrannau. Bydd gan Mark ‘bolisi drws ar agor’, ac mae’n annog myfyrwyr i ddod ato am sgwrs pryd bynnag!