Louise Fell - IL Chwaraeon

Mae Louise Fell newydd raddio o’r Ysgol Chwaraeon ac Iechyd. Mae newydd gael ei hethol fel Is-lywydd dros Chwaraeon.

Yn ystod ei phedair blynedd ym Mangor bu’n weithgar iawn yn yr Undeb Athletau, gan eistedd ar y Pwyllgor mewn sawl rôl. Bu’n is-gapten ar Dîm Cyntaf Criced i Ferched yn 2016/17 ac yn is-gapten y tîm Badminton yn 2017/18. Yn ogystal â hyn roedd yn Swyddog Hyrwyddo a Chyfathrebu ar bwyllgor gwaith yr Undeb Athletau yn 2017/18. Bu’r pwyllgor ynghlwm â threfnu sawl digwyddiad pwysig megis Superteams, Cinio’r UA, a Varisty.

Yn ei swydd fel Llywydd yr UA mae Louise yn bwriadu cyd-weithio â’i chyd-swyddogion a thîm cyfleoedd yr Undeb i wella profiad myfyrwyr y brifysgol wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon. Bydd yn gweithio’n ddiflino i sicrhau ei bod yn cynrychioli’r myfyrwyr hynny sy’n ymwneud â chwaraeon, yn ogystal â mynd i’r afael ag unrhyw bryderon.

Mae Louise yn bwriadu canolbwyntio ar gynaliadwyedd ariannol a hunan-gynaliadwyedd ymhlith y clybiau, er mwyn sicrhau na fyddant yn wynebu argyfwng ariannol eto. Gobeithia wneud hyn drwy gael strategaeth codi arian effeithiol, a sicrhau bod cefnogaeth ac arweiniad ar gael i fyfyrwyr. Bydd iechyd meddwl yn rhan bwysig o waith Louise eleni hefyd, ac mae’n bwriadu cynnal ymgyrch iechyd meddwl dynion yn 2019. Creda ei fod yn fater na siaredir amdano’n aml, ac mae’n gobeithio mynd i’r afael â’r broblem gyda’r ymgyrchoedd ‘Iawn mêt?’ a ‘#MaenIawnNadWytTinIawn’.

Mae gan Louise bolisi drws agored ac mae’n annog myfyrwyr i ddod draw am sgwrs pryd bynnag. Boed hynny i gael sgwrs, trafod problem, neu hyd yn oed i ddechrau eu clwb eu hunain - dewch draw!

#YFyddinWerddAcAur