Lleucu - Llywydd UMCB

Llywydd UMCB
Lleucu Myrddin
01248 388006
Lleucu.Myrddin@UndebBangor.com
 

Daw Lleucu’n wreiddiol o Lwyndyrys, ger Pwllheli, a’r gymuned Gymraeg a’i denodd i astudio ym Mangor nôl yn 2016. Mae newydd radio gyda gradd gydanrhydedd mewn Hanes a Chymdeithaseg, ac er iddi fwynhau ei chwrs yn arw, bod yn rhan o fwrlwm UMCB wnaeth ei phrofiad fel myfyrwraig yn un arbennig, heb os.

Fel myfyrwraig, bu’n weithgar iawn gydag UMCB yn Gynrychiolydd y Flwyddyn Gyntaf, Llywydd JMJ a’n aelod o’r Cymric ar y pwyllgor gwaith dros y tair blynedd. Roedd sefyll i fod yn Llywydd UMCB yn gam naturiol iddi felly, a gwêl yn gyfle i dalu’n ôl i’r myfyrwyr Cymraeg am flynyddoedd o hapusrwydd.

Mae’r iaith a’r diwylliant Cymraeg wedi bod yn destun balchder iddi ers yn ifanc, ac mae’n angerddol iawn dros sicrhau eu bod yn cael eu parchu a’u dathlu mewn sefydliadau megis Undeb a Phrifysgol Bangor. Mae’n barod iawn felly i fod yn llais dros fyfyrwyr Cymraeg Bangor, ac yn awyddus i annog mwy o fyfyrwyr i deimlo perchnogaeth a balchder o’r iaith.

 

Gwen 18 Hyd 2019

The last few months have been busy!

Since starting as the UMCB President in June, the other Sabs and I have been in many training sessions or courses throughout the summer. Between that, visiting comprehensive schools with the Marketing department and the National Eisteddfod, I’ve travelled a lot over the summer going from one thing to another.

I also did a lot of work in the preparations for the Welcome Week trying to ensure that there was more Welsh included this year, promoting bilingualism from the beginning. I also organized events for the week, such as the event for Welsh students living at home, and the Welsh Taster Session with Campus Life on the Ffriddoedd site. We also had a lot of fun painting the JMJ Common Room with a crew of UMCB students, ensuring that the room was ready to welcome all of the new students.

The Welcome Week was a huge success and I’m very grateful to the committee, and especially to the Cymric for all of their hard work organizing events and ensuring that our new members were welcomed to our special community. Time has flown since the Welcome Week and the new students are now a part of all of our events which is brilliant to see so early in the year.

As usual, this term is already very busy for our members with a great group of students coming to Aelwyd JMJ and the Cymric’s Sports practices- things are looking very good for the ‘Eisteddfod Rhyng-gol’! Amid all of the excitement I’m ready to speak to any Student about their experience and any problems that may arise so please contact me if there’s anything you’d like to talk about throughout the year.

No comments