James Williams - IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

James Williams yw eich Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli. Cafodd James radd Meistr mewn Bioleg yn 2017 ac mae wedi gweithio fel cadeirydd Pwyllgor Gwaith y Cymdeithasau, cynrychiolydd ar Gyngor Undeb Bangor a llywydd y Gymdeithas Gwerthfawrogi Reslo.

Mae James yn gweithio i ddatblygu eich cymdeithasau a phrojectau gwirfoddoli, i wneud yn siwr eich bod yn cael y gorau o’ch cyfnod ym Mhrifysgol Bangor. Os hoffech ehangu ar weithgareddau eich cymdeithas neu broject gwirfoddoli, neu ddechrau un newydd, siaradwch gyda James!

Mae ei flaenoriaethau ar gyfer eleni'n cynnwys meithrin gwell perthynas rhwng cymdeithasau, ymestyn ein cyfleoedd i'r gymuned a chynorthwyo mwy o bobl i gymryd rhan fel gwirfoddolwyr.

Wythnos i fewn...

Helo bobl!
 

Rydw i wedi penderfynu mai fi fydd y cyntaf i fynd amdani ac ysgrifennu blog am ein hwythnos gyntaf (neu'r drydedd, o gyfrif y cyfnod trosglwyddo). Mae'r holl senario dal yn wallgof.  I feddwl, rhyw 150 o ddyddiau'n ôl roeddem i gyd yn Ystafell y Gofyniad yn ennill ein hetholiadau, a dyma ni ar flaen y mudiad myfyrwyr ym Mangor.

Rwy'n teimlo'n gyffrous iawn am y flwyddyn hon hyd yma. Rwy'n dysgu pethau newydd bob dydd i helpu myfyrwyr hyd eithaf fy ngallu. Mae ein syniadau ar gyfer y flwyddyn yn dechrau dod ynghyd ac maent i weld yn rhai uchelgeisiol iawn, felly cadwch mewn cysylltiad i glywed mwy. Mae gymaint o egni yn ein tîm y gallwn gefnogi ein gilydd i roi popeth sydd gennym i chi.
 

Gwnaethom dreulio'r wythnos gyntaf mewn nifer o lefydd gwahanol. Aeth Ruth, Tatenda a fi i Birmingham ar gyfer SU17 Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) a Gwobrau 2017 UCM, a dysgu sut mae undebau myfyrwyr eraill yn datblygu a sut y gallwn ddefnyddio hynny i wella ein hunain. Cawsom hefyd wobr am ein rhagoriaeth mewn cynaliadwyedd, felly hwrê!
 

Cadwch mewn cysylltiad, rwy'n credu y bydd pethau mawr yn digwydd eleni, ond nid gennym ni - gennych chi. Ein diben ni, fel Swyddogion Sabothol, yw eich galluogi chi i wneud beth bynnag rydych chi eisiau ei wneud. Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda chi i gyd, a diolch am ddarllen!
 

Cariad mawr,
 

James

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.