James Williams - IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

James Williams yw eich Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli. Cafodd James radd Meistr mewn Bioleg yn 2017 ac mae wedi gweithio fel cadeirydd Pwyllgor Gwaith y Cymdeithasau, cynrychiolydd ar Gyngor Undeb Bangor a llywydd y Gymdeithas Gwerthfawrogi Reslo.

Mae James yn gweithio i ddatblygu eich cymdeithasau a phrojectau gwirfoddoli, i wneud yn siwr eich bod yn cael y gorau o’ch cyfnod ym Mhrifysgol Bangor. Os hoffech ehangu ar weithgareddau eich cymdeithas neu broject gwirfoddoli, neu ddechrau un newydd, siaradwch gyda James!

Mae ei flaenoriaethau ar gyfer eleni'n cynnwys meithrin gwell perthynas rhwng cymdeithasau, ymestyn ein cyfleoedd i'r gymuned a chynorthwyo mwy o bobl i gymryd rhan fel gwirfoddolwyr.

Mer 06 Med 2017

Wythnos i fewn...

Helo bobl!   Rydw i wedi penderfynu mai fi fydd y cyntaf i fynd amdani ac ysgrifennu blog am ein...
No comments