Henry Williams - IL Chwaraeon

IL Chwaraeon
Henry Williams
01248 388003
Henry.Williams@UndebBangor.com

Graddiodd Henry Williams yn ddiweddar mewn Economeg Busnes o Ysgol Busnes Bangor. Mae wedi cael ei ethol i wasanaethu fel Is-lywydd Chwaraeon ar eich rhan dros y flwyddyn academaidd 2019-2020.

Mae'n fachgen lleol a gafodd ei fagu ym Menllech ar Ynys Môn cyn symud i Fangor yn ei arddegau. Mae Henry yn stori lwyddiant i'r drefn glirio: ni chafodd y graddau roedd yn gobeithio amdanynt yn ei  lefel A a dewisodd aros yn lleol a dod i Brifysgol Bangor. Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus a'r slogan poblogaidd ‘Here with Henry’, fe'i hetholwyd yn Llywydd yr Undeb Athletau.

Mae Henry yn chwaraewr rygbi brwd ac roedd yn gapten tîm Rygbi'r Undeb y Dynion yn ei flwyddyn olaf a bu’n chwarae rygbi’n gyson trwy gydol ei dair blynedd yn y brifysgol. Mae'n trosglwyddo ei sgiliau a'i wybodaeth am y gêm trwy helpu i hyfforddi tîm Merched Rygbi'r Undeb a'i nod yw eu helpu i ennill dyrchafiad ar ddiwedd y tymor. Mae wrth ei fodd gyda phob math o chwaraeon.

Fel Is-lywydd Chwaraeon, mae Henry eisiau canolbwyntio ar les myfyrwyr mewn chwaraeon, ac wedi cyflwyno Clinig Therapi Chwaraeon yr Undeb Athletau. Yn ogystal â hynny mae'n bwriadu cynyddu'r amser cyswllt rhwng yr Undeb Athletau a'r 63 clwb trwy gynnal cyfarfodydd datblygu a chyfarfodydd galw-heibio'n fwy aml er mwyn sicrhau bod pob clwb yn gwneud cynnydd trwy gydol y flwyddyn. Er mwyn gwneud yr Undeb Athletau'n fwy gweladwy bydd Henry a Richard, Cynorthwyydd y Clybiau Chwaraeon, yn cynhyrchu cyfres o fideos wythnosol lle byddant yn rhoi cynnig ar bob camp sy'n cael ei chwarae yn y brifysgol ac yn mynd benben â'i gilydd. Felly bydd pob myfyriwr yn gweld llawer mwy o Henry trwy gydol y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â Henry yn henry.williams@undebbangor.com, neu trwy alw i mewn i Undeb y Myfyrwyr. Mae'n hapus i gwrdd ag unrhyw fyfyriwr o unrhyw glwb i wneud yn siwr bod yr Undeb Athletau'n gwneud popeth y gall drosoch chi.

 

Fidios, Tashis a Clinigau!

Dyma ddiweddariad sydyn gan eich IL Chwaraeon. Mae’r semester hon wedi bod yn brysur iawn- yn ogystal â fy nyletswyddau dyddiol rwy’ wedi bod yn gweithio ar sawl ymgyrch yn gweithio tuag at wneud eich amser yma ym Mangor hyd yn oed yn well.

Efallai eich bod wedi sylwi ar fideos UA Ben i Ben, ble mae Cynorthwyydd yr Undeb Athletau, Richard Reading a finnau’n mynd ben i ben mewn camp wahanol bob wythnos. Rwy’n awyddus i arddangos y chwaraeon anhygoel sydd ar gael yma ym Mangor yn ogystal â mynd i weld sesiynau’r clybiau er mwyn deall sut mae’ch clybiau’n rhedeg a deall sut y gallaf helpu i’w datblygu ymhellach. Gallwch wylio pennod ddiweddaraf UA Ben i Ben ar ein gwefan https://www.undebbangor.com/sports/auheadtohead/

Mae bellach yn ddechrau Tachwedd sy’n golygu un peth yn unig, mae’n bryd i siafio’r barfau a thyfu’r tashis. Rydym yn codi arian ac ymwybyddiaeth y mis Tashwedd hwn ar gyfer pob tad, brawd, mab a ffrindiau yn ein bywydau. Mae angen eich help arnom. Cyfrannwch i gefnogi iechyd dynion a chyrraedd ein targed mwyaf uchelgeisiol hyd yn hyn, £10,000 trwy gyfranogi naill ai gyda’ch clwb neu fel unigolyn! Gallwch gyfrannu trwy ein tudalen Tashwedd swyddogol https://uk.movember.com/team/2346478

Mae’r Clinig Therapi Chwaraeon bellach wedi bod yn weithredol ers rhai wythnosau ac rydym yn barod yn gweld myfyrwyr yn elwa o ganlyniad i’r ymgyrch. Roeddwn yn awyddus iawn i sefydlu Therapi Chwaraeon i fyfyrwyr wedi’u hanafu gan ei fod yn rhan enfawr o les myfyrwyr, ac rwy’n hapus iawn i weld bod y clinig wedi bod yn llawn bob wythnos gyda chynlluniau i’w ehangu’n bellach!

Diolch am ddarllen a chofiwch os bod gennych unrhyw faterion neu ofidion ynglyn â chwaraeon yr hoffech eu trafod, peidiwch ag oedi cyn cysylltu!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.