Henry Williams - IL Chwaraeon

IL Chwaraeon
Henry Williams
01248 388003
Henry.Williams@UndebBangor.com

Graddiodd Henry Williams yn ddiweddar mewn Economeg Busnes o Ysgol Busnes Bangor. Mae wedi cael ei ethol i wasanaethu fel Is-lywydd Chwaraeon ar eich rhan dros y flwyddyn academaidd 2019-2020.

Mae'n fachgen lleol a gafodd ei fagu ym Menllech ar Ynys Môn cyn symud i Fangor yn ei arddegau. Mae Henry yn stori lwyddiant i'r drefn glirio: ni chafodd y graddau roedd yn gobeithio amdanynt yn ei  lefel A a dewisodd aros yn lleol a dod i Brifysgol Bangor. Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus a'r slogan poblogaidd ‘Here with Henry’, fe'i hetholwyd yn Llywydd yr Undeb Athletau.

Mae Henry yn chwaraewr rygbi brwd ac roedd yn gapten tîm Rygbi'r Undeb y Dynion yn ei flwyddyn olaf a bu’n chwarae rygbi’n gyson trwy gydol ei dair blynedd yn y brifysgol. Mae'n trosglwyddo ei sgiliau a'i wybodaeth am y gêm trwy helpu i hyfforddi tîm Merched Rygbi'r Undeb a'i nod yw eu helpu i ennill dyrchafiad ar ddiwedd y tymor. Mae wrth ei fodd gyda phob math o chwaraeon.

Fel Is-lywydd Chwaraeon, mae Henry eisiau canolbwyntio ar les myfyrwyr mewn chwaraeon, ac wedi cyflwyno Clinig Therapi Chwaraeon yr Undeb Athletau. Yn ogystal â hynny mae'n bwriadu cynyddu'r amser cyswllt rhwng yr Undeb Athletau a'r 63 clwb trwy gynnal cyfarfodydd datblygu a chyfarfodydd galw-heibio'n fwy aml er mwyn sicrhau bod pob clwb yn gwneud cynnydd trwy gydol y flwyddyn. Er mwyn gwneud yr Undeb Athletau'n fwy gweladwy bydd Henry a Richard, Cynorthwyydd y Clybiau Chwaraeon, yn cynhyrchu cyfres o fideos wythnosol lle byddant yn rhoi cynnig ar bob camp sy'n cael ei chwarae yn y brifysgol ac yn mynd benben â'i gilydd. Felly bydd pob myfyriwr yn gweld llawer mwy o Henry trwy gydol y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â Henry yn henry.williams@undebbangor.com, neu trwy alw i mewn i Undeb y Myfyrwyr. Mae'n hapus i gwrdd ag unrhyw fyfyriwr o unrhyw glwb i wneud yn siwr bod yr Undeb Athletau'n gwneud popeth y gall drosoch chi.

 

Llun 04 Tach 2019

Fidios, Tashis a Clinigau!

Dyma ddiweddariad sydyn gan eich IL Chwaraeon. Mae’r semester hon wedi bod yn brysur iawn- yn ogystal â...
No comments