Gethin Morgan

Mae Gethin yn enedigol o ardal Llanbedr Pont Steffan a’i wreiddiau yn ddwfn ym myd amaeth. Gyda chymuned, a honno’n un Gymraeg a Chymreig, roedd yn gam naturiol iddo ddod i gymuned glos a chyfeillgar Prifysgol Bangor. Astudiodd y Gymraeg a graddio yn 2018 ac mae’n awr yn edrych ymlaen at flwyddyn fel Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB).

 

Tra’n fyfyriwr, roedd Gethin yn aelod gweithgar o bwyllgor gwaith UMCB am dair blynedd ac yn Llywydd y Neuadd Gymraeg, John Morris-Jones a bu’n chwarae rôl bwysig ar bwyllgor gwaith Eisteddfod Ryng-golegol Bangor 2017. Roedd hefyd yn ysgrifennydd Aelwyd JMJ am ddwy flynedd. Mae hyrwyddo gwaith UMCB wedi bod yn ganolog i’w dair blynedd ac mae’n gobeithio parhau gyda hynny a phwysleisio ar y gwaith da y mae myfyrwyr UMCB yn eu gwneud.

Yn ystod ei flwyddyn, mae’n gobeithio sefydlu perthynas cryfach rhwng UMCB a’r Undeb, sicrhau llais cryf i fyfyrwyr Cymraeg wrth i’r brifysgol ail-strwythuro, datblygu rhaglen wobrwyo i aelodau UMCB a sicrhau bod cynrychiolydd cwrs Cymraeg ar bob pwyllgor staff-myfyrwyr.

Mae ei ddrws bob tro’n agored, felly galwch heibio’r Undeb i’w weld yn ei swyddfa!