Eich Swyddogion Sabothol

Mark Barrow

Mark Barrow – Is-Lywydd dros Addysg

Mae Mark Barrow newydd raddio o’r Ysgol Hanes ac Archeoleg. Cafodd ei ethol fel eich is-lywydd dros Addysg.

Yn ystod ei gyfnod yn y brifysgol bu Mark yn weithgar iawn mewn nifer o swyddi o fewn yr Undeb a’r Brifysgol. Bu’n gynrychiolydd cwrs am dair blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw trefnodd deithiau tramor i Berlin, Krakow, a Phrâg. O ganlyniad i’w waith caled fel cynrychiolydd cwrs cipiodd wobr anrhydeddus Ede a Ravenscroft yn 2017. Mae Mark wedi cynrychioli’r brifysgol ar ddiwrnodau agored hefyd, yn ogystal â bod yn rhan o dîm Telethon ‘Cronfa Bangor’.

Fel is-lywydd dros Addysg, bydd Mark yn gweithio gyda’i gyd-swyddogion a staff y brifysgol i wella profiad addysgiadol myfyrwyr. Trwy wrando ar fyfyrwyr a dysgu ganddynt, bydd yn gweithio’n ddiflino i fynd i’r afael â phryderon, yn ogystal â gwrando ar gyngor.

Mae Mark yn gobeithio creu ymgyrch Aflonyddu Rhywiol er mwyn gwarchod myfyrwyr bregus, a sicrhau nad oes ‘tir llwyd’. Mae’n bwriadu gweithio â’r system Cynrychiolwyr Cwrs er mwyn sicrhau fod y cynrychiolwyr yn cynnig cyfleoedd ymarferol a gwerthfawr i fyfyrwyr yn eu hadrannau. Bydd gan Mark ‘bolisi drws ar agor’, ac mae’n annog myfyrwyr i ddod ato am sgwrs pryd bynnag!

1 post
Last post 23 Aws 2018
Ruth Plant - Llywydd

Mae Ruth Plant wedi graddio'n ddiweddar o'r Ysgol Gwyddorau Eigion a hi yw eich Llywydd newydd. Mae Ruth wedi bod yn gydlynydd RAG, yn arweinydd project ar ddau broject gwirfoddoli, yn drysorydd y clwb pêl-fasged cadair olwyn a'r clwb nofio tanfor ac wedi helpu gydag amryw o ddigwyddiadau prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.

Mae Ruth yn gweithio gyda'r brifysgol i sicrhau bod eich llais chi bob amser yn cael ei glywed ac yn cael ei weithredu arno pan fo angen! Mae Ruth yn gweithio dros wneud yn siwr bod y gymuned leol, y brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio'n ddiflino drosoch chi, i sicrhau'r profiad gorau posib i chi fel myfyrwyr. Ynghyd â gweddill y tîm mae Ruth yn gweithio ar ymgyrchoedd iechyd meddwl a lles.

Mae Ruth yn bwriadu gweithio drosoch chi, gweithio ar wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed, gwneud yn siwr eich bod yn deall beth mae eich undeb yn gallu ei wneud a'r hyn y dylai fod yn ei wneud drosoch chi, a thros welliant parhaus eich profiad fel myfyrwyr.

1 post
Last post 06 Med 2017

Beth sy'n digwydd?

Enwebiadau Cynrychiolwyr Cwrs a CUB yn Agor
17th-28th Medi
Enwebiadau Cynrychiolwyr Cwrs a CUB yn Agor
Enwebiadau Cynrychiolwyr Cwrs a CUB yn Cau
28th Medi
Enwebiadau Cynrychiolwyr Cwrs a CUB yn Cau
Pleidleisio ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs a CUB yn Agor
1st-5th Hydref
Pleidleisio ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs a CUB yn Agor
Cyfarfod Cyffredinol
3rd Hydref
PL5, Pontio
Cyfarfod Cyffredinol Undeb Bangor
Pleidleisio ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs a CUB yn Cau
5th Hydref
Pleidleisio ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs a CUB yn Cau
Hyfforddiant Cynrychiolwyr Cwrs yn Dechrau
15th-19th Hydref
Hyfforddiant Cynrychiolwyr Cwrs yn Dechrau
Cyngor Undeb Bangor
18th Hydref
Room of Requirements
Cyfarfod Cyngor Undeb Bangor Hydref
RSS Feed

Mwy o ddigwyddiadau...

Instagram

Newyddion Hen

All News