Eich Swyddogion Sabothol

Mirain Llwyd - Llywydd UMCB

Mirain Llwyd Roberts yw Llywydd UMCB i’r flwyddyn 2017/18. Graddiodd Mirain â gradd BSc Seicoleg yn 2017. Cyn ei rôl fel Llywydd roedd Mirain yn aelod o bwyllgor gwaith UMCB fel aelod o’r Cymric ac yn gynrychiolydd cwrs Cymraeg i’r Ysgol Seicoleg. Roedd yn arweinydd prosiect gwirfoddoli Clwb Llinos ac yn gwirfoddoli â’r prosiect Clwb Cerdded Hergest.

 Mae Mirain yma fel Llywydd i helpu myfyrwyr Cymraeg Bangor boed yn siaradwyr iaith gyntaf neu yn ddysgwyr i wneud yn siwr eu bod yn cael y mwyaf o’u cyfnod yma yn y Brifysgol i gynnig cymorth i unrhyw un sydd eisiau.

 Eleni bydd Mirain yn gweithio i ehangu cyfleoedd gwirfoddoli o fewn UMCB, yn canolbwyntio i gryfhau polisi dwyieithog y Brifysgol a’r Undeb yn ogystal â chyd-weithio gyda’r swyddogion eraill i sicrhau bod uno UMCB â’r Undeb yn gryf.

3 posts
Last post 21 Meh 2018
Helen Marchant - Is Lywydd Addysg

Helen Marchant yw'r Is-Lywydd Addysg a Lles newydd. Graddiodd yn 2016 gyda BA mewn Athroniaeth a Chrefydd. Mae Helen eisoes wedi cymryd rhan flaenllaw gyda'r Undeb fel Uwch Gynrychiolydd Cwrs, Is-Lywydd y Gymdeithas Ffotograffiaeth ac Arweinydd Project Gwirfoddoli Myfyrwyr, ynghyd â chefnogi nifer o ymgyrchoedd dros y flwyddyn.

Mae Helen yn gweithio gyda'r Tîm Llais Myfyrwyr ar bopeth o faterion academaidd a'r drefn cynrychiolwyr cwrs at wneud yn siwr bod eich profiad addysgol yma ym Mangor y gorau y gall fod. Mae ei gorchwylion gwaith hefyd yn cynnwys lles felly os oes gan fyfyriwr unrhyw bryderon, bônt yn fach neu'n fawr, gadewch iddi wybod ac fe wnaiff ei gorau i helpu.

Mae Helen yn gobeithio canolbwyntio'n bennaf eleni ar Gefnogaeth Iechyd Meddwl, Myfyrwyr sy'n Rhieni a gofal plant, costau cwrs cudd a thai, gan ganolbwyntio ar gynllun 'Caru Eich Landlord'.

4 posts
Last post 03 Hyd 2017
Ruth Plant - Llywydd

Mae Ruth Plant wedi graddio'n ddiweddar o'r Ysgol Gwyddorau Eigion a hi yw eich Llywydd newydd. Mae Ruth wedi bod yn gydlynydd RAG, yn arweinydd project ar ddau broject gwirfoddoli, yn drysorydd y clwb pêl-fasged cadair olwyn a'r clwb nofio tanfor ac wedi helpu gydag amryw o ddigwyddiadau prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.

Mae Ruth yn gweithio gyda'r brifysgol i sicrhau bod eich llais chi bob amser yn cael ei glywed ac yn cael ei weithredu arno pan fo angen! Mae Ruth yn gweithio dros wneud yn siwr bod y gymuned leol, y brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio'n ddiflino drosoch chi, i sicrhau'r profiad gorau posib i chi fel myfyrwyr. Ynghyd â gweddill y tîm mae Ruth yn gweithio ar ymgyrchoedd iechyd meddwl a lles.

Mae Ruth yn bwriadu gweithio drosoch chi, gweithio ar wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed, gwneud yn siwr eich bod yn deall beth mae eich undeb yn gallu ei wneud a'r hyn y dylai fod yn ei wneud drosoch chi, a thros welliant parhaus eich profiad fel myfyrwyr.

1 post
Last post 06 Med 2017
James Williams - IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

James Williams yw eich Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli. Cafodd James radd Meistr mewn Bioleg yn 2017 ac mae wedi gweithio fel cadeirydd Pwyllgor Gwaith y Cymdeithasau, cynrychiolydd ar Gyngor Undeb Bangor a llywydd y Gymdeithas Gwerthfawrogi Reslo.

Mae James yn gweithio i ddatblygu eich cymdeithasau a phrojectau gwirfoddoli, i wneud yn siwr eich bod yn cael y gorau o’ch cyfnod ym Mhrifysgol Bangor. Os hoffech ehangu ar weithgareddau eich cymdeithas neu broject gwirfoddoli, neu ddechrau un newydd, siaradwch gyda James!

Mae ei flaenoriaethau ar gyfer eleni'n cynnwys meithrin gwell perthynas rhwng cymdeithasau, ymestyn ein cyfleoedd i'r gymuned a chynorthwyo mwy o bobl i gymryd rhan fel gwirfoddolwyr.

1 post
Last post 06 Med 2017
Tatenda Shonhiwa - IL Chwareon
1 post
Last post 31 Aws 2017

Beth sy'n digwydd?

Mwy o ddigwyddiadau...

Instagram

Newyddion Hen

All News