Eich Swyddogion Sabothol

Mirain Llwyd - Llywydd UMCB

Mirain Llwyd Roberts yw Llywydd UMCB i’r flwyddyn 2017/18. Graddiodd Mirain â gradd BSc Seicoleg yn 2017. Cyn ei rôl fel Llywydd roedd Mirain yn aelod o bwyllgor gwaith UMCB fel aelod o’r Cymric ac yn gynrychiolydd cwrs Cymraeg i’r Ysgol Seicoleg. Roedd yn arweinydd prosiect gwirfoddoli Clwb Llinos ac yn gwirfoddoli â’r prosiect Clwb Cerdded Hergest.

 Mae Mirain yma fel Llywydd i helpu myfyrwyr Cymraeg Bangor boed yn siaradwyr iaith gyntaf neu yn ddysgwyr i wneud yn siwr eu bod yn cael y mwyaf o’u cyfnod yma yn y Brifysgol i gynnig cymorth i unrhyw un sydd eisiau.

 Eleni bydd Mirain yn gweithio i ehangu cyfleoedd gwirfoddoli o fewn UMCB, yn canolbwyntio i gryfhau polisi dwyieithog y Brifysgol a’r Undeb yn ogystal â chyd-weithio gyda’r swyddogion eraill i sicrhau bod uno UMCB â’r Undeb yn gryf.

2 posts
Last post 17 Aws 2017
Helen Marchant - Is Lywydd Addysg a Lles

Helen Marchant yw'r Is-Lywydd Addysg a Lles newydd. Graddiodd yn 2016 gyda BA mewn Athroniaeth a Chrefydd. Mae Helen eisoes wedi cymryd rhan flaenllaw gyda'r Undeb fel Uwch Gynrychiolydd Cwrs, Is-Lywydd y Gymdeithas Ffotograffiaeth ac Arweinydd Project Gwirfoddoli Myfyrwyr, ynghyd â chefnogi nifer o ymgyrchoedd dros y flwyddyn.

Mae Helen yn gweithio gyda'r Tîm Llais Myfyrwyr ar bopeth o faterion academaidd a'r drefn cynrychiolwyr cwrs at wneud yn siwr bod eich profiad addysgol yma ym Mangor y gorau y gall fod. Mae ei gorchwylion gwaith hefyd yn cynnwys lles felly os oes gan fyfyriwr unrhyw bryderon, bônt yn fach neu'n fawr, gadewch iddi wybod ac fe wnaiff ei gorau i helpu.

Mae Helen yn gobeithio canolbwyntio'n bennaf eleni ar Gefnogaeth Iechyd Meddwl, Myfyrwyr sy'n Rhieni a gofal plant, costau cwrs cudd a thai, gan ganolbwyntio ar gynllun 'Caru Eich Landlord'.

2 posts
Last post 14 Tach 2016

Beth sy'n digwydd?

Y Penwthnos Croeso
16th-17th Medi
Undeb Bangor 4th Floor, Pontio
SERENDIPITY eich Ffair y Glas
20th-21st Medi
Neuadd PJ
Dechrau Rhaglen Chwaeaeon Campws
25th Medi - 15th Rhagfyr
Ffair Vintage
26th Medi
Undeb Bangor 4th Floor, Pontio
Clwb Cymru UMCB
26th Medi
Academi
RSS Feed

Mwy o ddigwyddiadau...

Instagram

Newyddion Hen

All News